Advantage Austria Pokaži navigaciju

Privredna misija "Prehrambena industrija" - Sarajevo 2.-3. novembar 2017

4. April 2018 - 5. April 2018
Sarajevo

informacije o manifestaciji

4. April 2018 - 5. April 2018Z.12Privredna misija "Prehrambena industrija" - Sarajevo 2.-3. novembar 2017

Privredna misija "Prehrambena industrija" - Sarajevo 2.-3. novembar 2017

Više informacija o eventu uskoro
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA