Advantage Austria Pokazati navigaciju

MIC Datenverarbeitung GmbH

© MIC Datenverarbeitung GmbH
MIC Datenverarbeitung GmbH
Hafenstraße 24
4020 Linz
Österreich
 
+43 732 77 84 96 0
 
+43 732 77 84 96 600
 
career@mic-cust.com
 
www.mic-cust.com

Nudim usluge i know how

© MIC Datenverarbeitung GmbH

MIC je nezavisni dobavljač softvera te traži IT stručnjake

u području softverskog inženjeringa, razvoja softvera, inženjeringu kvalitete softvera, inženjeringa za podršku korisnicima, upravljanje projektima u IT-ju

MIC se snažno razvija i raste te nudi za:

- stručnjake u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija sa ili bez relevantnog radnog iskustva

ugovor na puno radno vrijeme na neodređeno u sjedištu MIC-a u Linzu ili na lokaciji poduzeća u Salzburgu.

Company ID: 11369 - GW ID(s): 38147
Ispis
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA