Advantage Austria Pokazati navigaciju

Stručno putovanje na Energetski sajam u Wels

29. Veljača 2012 - 2. Ožujak 2012
Wels

Informacije o događanju

29. February 2012 - 2. March 2012B.26;B.52Stručno putovanje na Energetski sajam u Wels

Energetski sajam u Welsu, 02.-04.03.2012.

Austrijski ured za vanjsku trgovinu organizira u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (http://www.regea.org) stručno putovanje na Energetski sajam u Wels za predstavnike hrvatskih institucija, župane, gradonačelnike i novinare od 29.02.-02.03.2012.

Ovim putovanjem želimo naše sudionike još više senzibilizirati za nužno potrebne mjere na području uštede energije u javnom sektoru.

Detaljne informacije o putovanju možete dobiti putem e-maila: zagreb@advantageaustria.org ili telefona 01 4881 900.
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA