Advantage Austria Pokazati navigaciju

Energetski sajam u Welsu, 27.-28.02.2014.

27. Veljača 2014 - 28. Veljača 2014
Wels

Informacije o događanju

27. February 2014 - 28. February 2014B.24;B.26Energetski sajam u Welsu, 27.-28.02.2014.

Austrijski ured za vanjsku trgovinu organizira u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (http://www.regea.org) stručno putovanje na Energetski sajam u Wels.

S ulaskom u Europsku Uniju Hrvatska mora ispuniti uvjete i u području energetske efikasnosti, na primjer kod sanacije javne građevine.

Ovim putovanjem želimo naše sudionike još više senzibilizirati za nužno potrebne mjere na području uštede energije u javnom sektoru.

Planiran je obilazak škole Karlhof u Linzu kao uspješan primjer sanacije javne građevine, posjet Energetskog sajma u Welsu kao i korištenje bicikala i alternativnih goriva u gradskom prometu grada Linza.

Detaljne informacije o putovanju možete dobiti putem e-maila: zagreb@advantageaustria.org ili telefona 01 4881 900.
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA