Advantage Austria Pokazati navigaciju

Austrijsko socijalno partnerstvo kao globalni uzor

1. Listopad 2014

Jedna studija je pokazala, da države s aktivnim socijalnim partnerstvom imaju bolje gospodarstvo - to je značajna prednost za Austriju kao poslovno sjedište. 

Austrijsko socijalno partnerstvo je uspješan model, koji je bitno pridonio blagostanju, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u državi. To proizlazi iz studije "Socijalno partnerstvo i makroekonomska postignuća" austrijskog Instituta za istraživanje gospodarstva WIFO .

Studija je u razdoblju 1990.-2012. u 16 europskih zemalja istražila, koji utjecaju imaju strukture socijalnog partnerstva na najraznolikije aspekte cjelokupnog gospodarstva (gospodarski rast, zapošljavanje, nezaposelnost, raspodjela dohotka). Rezultat: Nacionalna gospodarstva s visokim intenzitetom socijalnog partnerstva pokazuju nadprosječna makroekonomska postignuća.

Za Austriju je rezultat ispao vrlo pozitivan: Tako Austrija već dulje od jednog desetljeća ima svake godine jednak ili bolji razvoj u euro zoni, visoki suficit tekućeg računa, najnižu nezaposlenost i nakon Luksemburga najviši dohodak po glavi.

Ukratko, socijalno partnerstvo je značajna prednost za Austriju kao poslovno sjedište. Socijalni partneri su mnogo doprinijeli činjenici, da se Austrija danas ubraja u najuspješnije zemlje svijeta.

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA