Advantage Austria Pokazati navigaciju

4. Danube Region Business FORUM
prehrambena industrija | dualno obrazovanje | B2B | info štandovi

21. Listopad 2014

Kada: Četvrtak, 6. studeni i petak, 7. studeni 2014.
Gdje: Austrijska gospodarska komora, dvorana Julius Raab, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Beč, Austrija

Glavne teme 4. Danube Region Business Foruma u Beču su lanci stvaranja vrijednosti u prehrambenoj industriji.

Od četvrtka, 6. studenog 2014., stručnjaci će na cjelodnevnim predavanjima govoriti o aktualnom razvoju u prehrambenoj industriji i poljoprivredi. Na predavanjima na engleskom jeziku obrađivat će se poslovne prilike i izazovi, mogućnosti investiranja, pristup kapitalu, certificiranje, standardi, distribucija, logistika i brojne druge teme. 

Paralelno uz predavanja 6. studenog postoji i mogućnost za bilateralne susrete / B2B susrete s predstavnicima poduzeća i institucija iz cjelokupnog Dunavskog područja. Za spajanje s drugim poduzećima / matchmaking potrebna je registracija na web-stranici: http://danuberegionbusinessforum.com .

Pored toga postoji i jedan odvojeni dio programa na temu dualno obrazovanje na kojem će se diskutirati o prenosivosti elemenata uspješnog dualnog obrazovanja u Austriji na druge zemlje.

U petak, 7. studenog 2014., postoji mogućnost za ekskurzije k austrijskim poduzećima na području poljoprivrede, prehrambene industrije ili ekološke proizvodnje.

Daljnje informacije o Business Forumu uključujući registraciju, program i online ugovaranje termina (B2B-susreti) pruža Vam službena web-stranica (na engleskom jeziku) .

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA