Advantage Austria Pokazati navigaciju

Free Market Road Show® 2016: 7. ožujak do 27. svibanj 2016.

10. Veljača 2016

"Europa na prekretnici" je jedna od tema ovogodišnje priredbe Free Market Road Show®. Pored toga će se raspravljati i o djelomice visokoj nezaposlenosti mladih te novim trendovima poput rasta sharing economy ili težnji za harmonizacijom poreznog prava na europskoj odnosno međunarodnoj razini.

Free Market Road Show® već deveti put obilazi Europu, Kavkaz i Izrael. 2016. godine će se u sveukupno 45 gradova diskutirati o sljedećim temama:

  • Porezi (EU harmonizacija poreza, BEPS, FATCA i porezne oaze)
  • Europa na prekretnici (poslovi, poduzetništvo, sharing economy i građani Europe)
  • Pored toga svaka se konferencija posvećuje gorućim problemima pojedine zemlje

Međunarodni stručnjaci će se baviti ovim i drugim pitanjima na ovogodišnjem Free Market Road Show® u okviru podijske diskusije uz sudjelovanje publike.
Ova priredba je namijenjena predstavnicima gospodarstva, politike i znanosti te joj je cilj predstaviti alternativna rješenja i o njima diskutirati.

Više informacija o priredbi uključujući online-prijavu nudi Vam službena web-stranica (na engleskom jeziku): http://www.freemarket-rs.com


Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA