Advantage Austria Pokazati navigaciju

Stipendije za europski Forum Alpbach 2016

8. Ožujak 2016

Od 17. kolovoza do 2. rujna 2016. tirolsko planinsko selo opet postaje centar susreta angažiranih ljudi iz znanosti, gospodarstva, politike, kulture i civilnog društva, koji će diskutirati o aktualnim temama. Mladi ljudi iz cijelog svijeta su pozvani da se natječu za stipendiju za sudjelovanje na forumu Alpbach. Rok za prijave za stipendije: 31. ožujak 2016.

Europski forum Alpbach 2016 nudi sudionicima 16 znanstvenih seminara i preko 200 plenarnih diskusija i breakout session-a, koji se iz najrazličitijih perspektiva bave temom "Novo prosvjećenje". Pored toga Alpbachski razgovori će se baviti u interaktivnim diskusijama temama s težištem na zdravlju, obrazovanju, tehnologiji, politici, pravu, gospodarstvu i kulturi građenja. 

Kozmoplitizam i interdisciplinarna atmosfera zaštitni su znak Europskog foruma Alpbach. Stoga je stipendijski program foruma Alpbach otvoren ne samo za studente i one koji su nedavno završili studij na austrijskim i međunarodnim visokim školama nego i mladim umjtničkim stvaraocima i osobama iz kreativnih industrija. U 2016. godini forum nastoji osobito mlade iz sljedećih zemalja potaknuti da se natječu za stipendiju: Francuska, Nizozemska, Poljska, Švedska, Slovačka, Češka, Mađarska.

Informacije o ponudi stipendija i mogućnostima za natjecanje objavljene su na www.alpbach.org/stipendien i Facebooku .

K tome su u brojnim  regijama Europe aktivne Alpbachske inicijativne grupe i klubovi, koji sami raspisuju natječaje za stipendije: http://www.alpbach.org/members  

Rok za prijavu za stipendije: 31. ožujak 2016. (datum poštanskog žiga)

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA