Advantage Austria Pokazati navigaciju

Fem Cities konferencija 01. i 02. lipnja 2015. u Zagrebu

23. Veljača 2015

Tema konferencije: Utjecaj gospodarske krize na zapošljavanje žena u europskim gradovima: Sličnosti i razlike. Djelovanje gradova.

FemCities je međunarodna ženska mreža za jednakost spolova, koju je pokrenuo grad Beč, a kojoj su se pridružili brojni europski gradovi.

Ciljna skupina konferencije su predstavnici gradova i lokalnih samoupravnih jedinica, koje se bave pitanjima jednakosti spolova te stručnjaci za jednakost spolova u nevladinim organizacijama, sveučilištima i drugim institucijama.

Daljnje informacije o konferenciji saznajte pod:
http://www.femcities.at  / „FemCities conference 2015“.

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA