Advantage Austria Pokazati navigaciju

Doseljenje iz država koje nisu članice EU-a

Od 1. srpnja 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljenja zainteresirane kvalificirane radne snage iz cijelog svijeta kroz sustav „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-bijelo-crvena dozvola). Ovaj sustav doseljenja temelji se na određenim kriterijima (sustav bodovanja) i omogućuje kvalificiranoj radnoj snazi iz trećih zemalja (za osobe iz država EU-a, Islanda, Norveške i Švicarske vrijedi drugi sustav) i članovima njihovih obitelji nastanjivanje u Austriji na duži vremenski rok. Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ namijenjena je sljedećim skupinama:

Sadržaj:

Općenito o dozvoli „Rot-Weiß-Rot – Karte“

Pomoću dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ zainteresirani kandidati iz država koje nisu članice EU-a na temelju objektivnih kriterija neposredno mogu utvrditi mogu li se doseliti u Austriju i pod kojim uvjetima. Sustav bodovanja počiva na sljedećim kriterijima: 

 • kvalifikacija
 • radno iskustvo
 • poznavanje jezika
 • dob
 • studij u Austriji (kod posebno visokokvalificiranih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ vrijedi 12 mjeseci i omogućuje zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena. Nakon godine dana može se podnijeti zahtjev za dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus (crveno-bijelo-crvena kartica plus)“ koja vlasniku omogućuje slobodan pristup tržištu rada.

Osobe koje se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ prije dolaska u Austriju ne moraju dokazati poznavanje njemačkog jezika (ne podliježu obvezi “Njemački jezik prije doseljenja”). No, poznavanje njemačkog ili engleskog jezika može donijeti bodove.

Članovi obitelji radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ ne podliježu kvoti i dobivaju dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja omogućuje trenutačni slobodni pristup tržištu rada. Kod članova obitelji treba obratiti pozornost na pravila „Njemački jezik prije doseljenja“.

I na razini Europske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalificiranu radnu snagu koja se implementiraju u svakoj državi EU-a pojedinačno. U Austriji je u tu svrhu uvedena dozvola „„Blaue Karte EU" (Plava EU karta) ".

Posebno visokokvalificirana radna snaga

Za posebno visokokvalificirane doseljenike vrijede sljedeći privlačni uvjeti:

 • Nema obveze dokazivanja da imaju ponudu za posao.
 • Ako postignu minimalan broj bodova (najmanje 70 od 100 bodova) dobivaju vizu u trajanju od šest mjeseci i mogu na licu mjesta tražiti posao u Austriji („job-seeker-Visum" - viza u svrhe traženja zaposlenja).
 • Pronađu li u tih 6 mjeseci radno mjesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji, bez dodatne provjere stanja na tržištu rada izdaje im se dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Sustav bodovanja za posebno visokokvalificirane [pdf, 91.3kb] osim općih kriterija kao što su radno iskustvo, poznavanje jezika i dob, temelji se na posebnim kvalifikacijama i sposobnostima koje su vrlo tražene na austrijskom tržištu rada. Viza „Job-seeker-Visum" može se zatražiti pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu ili konzulatu.

Ako je ulazak u zemlju moguć i bez vize, zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se podnijeti izravno u Austriji tijekom boravka za koji nije potrebna viza.

Informirajte se o postupku podnošenja zahtjeva i pomoću online kalkulatora bodova , provjerite ispunjavate li kriterije.

Stručna radna snaga u deficitarnim zanimanjima

Određena zanimanja u Austriji su jako tražena i u tom području vlada manjak kvalificirane radne snage. Stoga stručnjaci iz cijelog svijeta u tim područjima imaju dobre izglede za posao. Na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot –Karte“ postoji mogućnost jednostavnijeg doseljenja u Austriju i rada u skladu s kvalifikacijama.

Svake se godine na temelju potreba na tržištu rada sastavlja i objavljuje popis deficitarnih zanimanja . Stručnjaci iz država koje nisu članice EU-a mogu zatražiti izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pod sljedećim uvjetima:

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u zemlju bez vize.

Informirajte se o postupku podnošenja zahtjeva pomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Ostala ključna radna snaga

Osobe iz država koje nisu članice EU-a mogu se zaposliti na svestranom austrijskom tržištu rada i preko opcije za doseljenje pod nazivom „Ostala ključna radna snaga“. Doseljenje na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ moguće je za ključnu radnu snagu iz inozemstva pod sljedećim uvjetima: 

 • Možete dokazati da imate ponudu za radno mjesto s potrebnom minimalnom plaćom. Redovni dodaci, paušalni iznosi (npr. paušalni iznosi za prekovremene sate) i primanja u naturi mogu se uračunati u bruto plaću.
  Minimalna plaća za 2017.:
  • za osobe mlađe od 30 godina 2.490 eura bruto mjesečno
  • za osobe starije od 30 godina 2.988 eura bruto mjesečno
 • Imate potreban minimalan broj bodova (najmanje 50 od 75 bodova) u sustavu bodovanja za ostalu ključnu radnu snagu [pdf, 78.6kb].
 • Zavod za zapošljavanje ] ustanovio je u okviru provjere tržišta rada da na austrijskom tržištu rada nema primjerene radne snage za traženi posao.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u Austriju bez vize.

Informirajte se o application procedure i pomoćuonline points calculator provjerite ispunjavate li kriterije.

Samostalna ključna radna snaga

Austrijsko gospodarstvo obilježava snažno poduzetništvo s visokom stopom izvoza i inovativnom snagom. Položaj u srcu Europe čini Austriju središtem između industrijskih zemalja zapadne Europe i rastućih tržišta srednje i istočne Europe. Budući poduzetnici iz cijelog svijeta mogu iskoristiti sve prednosti tih dobrih tržišnih uvjeta i međunarodnog zemljopisnog položaja Austrije.

Preko dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ samostalna ključna radna snaga iz država koje nisu članice EU-a ima mogućnost doseljenja i osnivanja poduzeća u Austriji. Pritom doseljenik mora pokazati da planirana samostalna djelatnost u Austriji predstavlja opću gospodarsku korist.

Ta opća gospodarska korist koja se utvrđuje stručnom procjenom Zavoda za zapošljavanje postoji prije svega u sljedećim slučajevima: 

 • ako je poslovna djelatnost povezana s dugoročnim transferom investicijskog kapitala u Austriju ili 
 • ako se planiranom poslovnom djelatnošću otvaraju nova radna mjesta ili osiguravaju postojeća ili
 • ako je s nastanjivanjem ključne radne snage povezan transfer znanja ili uvođenje novih tehnologija ili 
 • poduzeće ključne radne snage ima veliku važnost za cijeli kraj.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u Austriju bez vize.

Ovdje možete pronaći pojedinosti o iskaznici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za samostalnu ključnu radnu snagu .

Strani studenti koji završavaju studij

Mladi ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Austriju kako bi iskoristili ponudu studija na sveučilištima i visokim stručnim školama. Tijekom svojeg studija stječu stručna znanja iz odabranog studijskog smjera i upoznaju jezik, kulturu i radni svijet. S tim stečenim sposobnostima i znanjima predstavljaju izniman potencijal za austrijsko gospodarstvo.

Za studente koji su završili studij, a dolaze iz država koje nisu članice EU-a, vrijede pojednostavljeni uvjeti za dobivanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ i za rad u Austriji. 

 • Po završetku svojeg studija mogu ostati dodatnih 6 mjeseci u Austriji kako bi pronašli posao, ako su barem 2. polovicu diplomskog ili magistarskog studija u potpunosti završili na nekom austrijskom sveučilištu, visokoj stručnoj školi ili akreditiranom privatnom sveučilištu. 
 • Mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“, ako imaju ponudu za posao koji odgovara njihovoj razini izobrazbe i na kojem zarađuju propisanu minimalnu plaću.
  Minimalna plaća za 2017. iznosi 2.241 eura bruto mjesečno.
 • Ne podliježu sustavu bodovanja, a otpada i postupak utvrđivanja mogućnosti za dodjelu jednogodišnje dozvole za zapošljavanje koji provodi Zavod za zapošljavanje .

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti izravno u Austriji tijekom boravka u trajanju od 6 mjeseci. Detaljnije informacije možete pronaći na portalu za migrante .

Mogućnosti zaposlenja tijekom studija:

Studenti iz zemalja koje nisu članice EU-a već tijekom studija mogu skupljati praktična iskustva i raditi u sljedećem omjeru:

 • u 1. polovici diplomskog studija ili tijekom prvostupničkog studija do 10 sati tjedno,
 • u 2. polovici diplomskog studija ili u tijekom magistarskog studija do 20 sati tjedno.

U okviru dodjele dozvole za zapošljavanje (zahtjev podnosi poslodavac) ne provodi se postupak za utvrđivanje mogućnosti dodjele jednogodišnje dozvole za zapošljavanje. Time otpada ključna prepreka kod dodjele dozvole za zapošljavanje.

Članovi obitelji

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ omogućuje međunarodnim stručnjacima i članovima njihovih obitelji zajednički život u Austriji .

Članovi obitelji vlasnika dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ tj. „Blaue Karte EU" mogu zatražiti takozvanu dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja im također omogućuje da se nastane u Austriji: 

 • Doseljenje članova obitelji nije ograničeno (nema kvote). 
 • Odmah imaju slobodan pristup tržištu rada. 
 • Međutim, još prije dolaska u Austriju treba dokazati poznavanje njemačkog na razini A1-Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike („Njemački jezik prije doseljenja“).
 • Za članove obitelji posebno visokokvalificiranih osoba i vlasnika dozvole „Blaue Karte EU“ pravilo „Njemački jezik prije doseljenja“ ne vrijedi. Članovi obitelji prethodno ne moraju dokazati obvezno znanje njemačkog jezika.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u Austriju bez vize.

Informirajte se ovdje o konkretnim koracima za podnošenje zahtjeva .

Posljednji put aktualizirano:
11. Kolovoz 2017
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA