Advantage Austria Pokazati navigaciju

Međunarodni projekti i javno nadmetanje

Mreža međunarodnih projekata (NPI) spaja austrijske tvrtke s međunarodnim financijskim institucijama (IFI) i lokalnim tvrtkama pomažući pri identifikaciji projekata, nabavi i financijskoj potpori za obuku. Stručnjaci IFI-ja pohode predavanja diljem Austrije. Međunarodni projekti i javno nadmetanje iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA