Advantage Austria Pokazati navigaciju

Tehnologija zaštite okoliša

Austrija je na vodećem mjestu u primjeni tehnologija koje unapređuju zaštitu okoliša i održivost, uključujući gospodarenje otpadom, recikliranje, energetsku učinkovitost, obnovljivu energiju, zaštitu od onečišćenja zraka i vodno gospodarstvo. Austrija je prva u svijetu otvorila plimnu elektranu i veliku ekološku pivovaru.  Tehnologije zaštite okoliša iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA