Advantage Austria Pokazati navigaciju

Medicinska tehnika & laboratorijska oprema

Austrija je izgradila svjetsku reputaciju u proizvodnji širokog spektra specijalizirane medicinske opreme: od zavoja, invalidskih kolica, CT uređaja i šprica do zubarskih instrumenata. Digitalizacija potiče tehnološke inovacije u području umrežene i mobilne zdravstvene njege. Medicinska tehnika i laboratorijska oprema iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA