Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

„Blaue Karte EU" (modrá karta EU)

Díky „Blaue Karte EU" (modré kartě EU) mohou osoby z nečlenských zemí EU imigrovat do Rakouska za následujících podmínek:

  • Mají ukončené minimálně tříleté studium.
  • Předloží pracovní nabídku na dobu minimálně jednoho roku, která odpovídá vysoce kvalifikované pracovní pozici a vzdělání.
  • Mohou prokázat, že si při svém budoucím zaměstnání vydělají předepsanou minimální mzdu:
    Minimální mzda 2017: hrubá mzda za rok činí 59.718 EUR. 
  • Pracovní úřad na základě prozkoumání pracovního trhu zjistí, že pro danou pracovní pozici není na pracovním trhu k dispozici žádný jiný vhodný pracovník.

„Blaue Karte EU" může být přidělena pouze na 24 měsíců, následně existuje možnost zažádat si o „Rot-Weiß-Rot – Karte plus".

Podrobné informace týkající se předpokladů a postupu při podávání žádosti o udělení karty najdete zde: Blaue Karte EU .

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA