Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Imigrace z členských zemí EU

Velkým úspěchem Evropské unie je volný pohyb pracovních sil. Občané Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci se mohou volně přistěhovat do jakékoli země Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru a zde začít pracovat. Pracovníci z těchto zemí proto mají v Rakousku volný přístup na pracovní trh a nepotřebují žádná povolení k tomu, aby se zde mohli nechat zaměstnat.

Občané EU, popř. EHP (členské státy EU jako i Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska profitují zesvobody podnikání a volného pohybu pracovních sil . Mají tak možnost usadit se v Rakousku i na delší dobu bez jakýchkoliv povolení a začít zde budovat svůj další život. Aby mohli využít těchto výhod, musí splňovat jeden ze tří následujících bodů:

  • Budou v Rakousku vykonávat činnost jako zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činná osoba.
  • Být schopni doložit dostatek finančních prostředků na zajištění existence a komplexní zdravotní pojištění pro ně samotné i jejich rodinné příslušníky.
  • Budou v Rakousku studovat a jsou schopni doložit dostatek finančních prostředků na zajištění existence a komplexní zdravotní pojištění pro ně samotné i jejich rodinné příslušníky.

Nejpozději po třech měsících se musí přihlásit u příslušného cizineckého úřadu a za předpokladu splnění výše uvedených podmínek obdrží osvědčení o povolení k pobytu .

Také rodinní příslušníci občanů členských zemí EU/EHP a Švýcarska mají při dlouhodobém pobytu v Rakousku lepší možnosti.

Přechodná ustanovení platí pro státní příslušníky nových členských států EU (viz níže). Jelikož pro ně platí výjimečná ustanovení pro volný pohyb pracovních sil, potřebují podle zákona o zaměstnávání cizinců ještě jedno povolení. Hlavním předpokladem pro udělení pracovního povolení jsou:

  • Předložení pracovní nabídky.
  • Budoucí zaměstnavatel požádá u příslušného pracovního úřadu (Arbeitsmarktservice) o povolení k výkonu zaměstnání.
  • Příslušný pracovní úřad shledá, že pro konkrétní pracovní pozici není na rakouském trhu k dispozici žádná jiná vhodná osoba.

Pro následující členské státy EU platí stále ještě přechodná ujednání:

  • Chorvatsko od 1.7.2013

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA