Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Sisseränne ELi riikidest

Üks Euroopa Liidu suuri saavutusi on töötajate vaba liikumine. Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Šveitsi kodanikud ning nende pereliikmed võivad vabalt ükskõik millisesse Euroopa Liidu või EMP riiki minna ja seal töötada. Nende riikide tööjõul on seetõttu vaba juurdepääs Austria tööturule ning neil pole siin töötamiseks muud luba vaja.

ELi, EMP (ELi riigid, Island, Liechtenstein, Norra) ja Šveitsi kodanikud võivad kasutada asutamisvabadust ja töötajate vaba liikumist . Nii on teil võimalik Austriasse ka pikemaks ajaks jääda ja siin oma elu üles ehitada, ilma et vajaksite selleks muid lube. Selleks, et seda eelist kasutada, peate vastama ühele järgmisest kolmest tingimusest:

  • Te tegutsete Austrias tööandja või füüsilisest isikust ettevõtjana.
  • Te suudate tõestada, et teil on piisavalt elatusvahendeid ja laiapõhjaline tervisekindlustus nii enda kui ka oma pereliikmete jaoks.
  • Te õpite Austrias ning suudate tõestada, et teil on piisavalt elatusvahendeid ja laiapõhjaline tervisekindlustus nii enda kui ka oma pereliikmete jaoks.

Peate end vaid 3 kuu jooksul pädevas migratsiooniametis registreerima ning saate ülalnimetatud tingimustel registreerimistõendi .

Ka ELi/EMP ja Šveitsi kodanikele kehtivad Austriasse sisserändamisel lihtsamad tingimused.

Uutele ELi liikmesriikidele kehtivad üleminekutingimused (vt all). Et nendele riikidele on kehtestatud töötajate vaba liikumise kohta erandlikud tingimused, on neil vaja veel välistööjõuseaduses ette nähtud luba. Tööloa saamise üldised eeldused on:

  • Teil on olemas tööpakkumine.
  • Tulevane tööandja taotleb Tööturuameti kohalikust pädevast esindusest tööloa
  • Tööturuameti esindus teeb kindlaks, et konkreetsele ametikohale ei leidu Austria tööturul ühtegi teist sobivat isikut.

Üleminekutingimused kehtivad järgmistele ELi riikidele:

  • Horvaatia alates 1.7.2013
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA