Advantage Austria Pokaži navigaciju

Doseljenje iz država koje nisu članice EU-a

Od 1. jula 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljenja zainteresovane kvalifikovane radne snage iz cijelog svijeta kroz sistem „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-bijelo-crvena dozvola). Ovaj sistem doseljenja zasniva se na određenim kriterijima (sistem bodovanja) i omogućuje kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja (za osobe iz država EU-a, Islanda, Norveške i Švajcarske vrijedi drugi sistem) i članovima njihovih porodica nastanjivanje u Austriji na duži vremenski rok. Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ namijenjena je sljedećim skupinama:

sadržaj:

Generalno o dozvoli „Rot-Weiß-Rot – Karte“

Pomoću dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ zainteresovani kandidati iz država koje nisu članice EU-a na temelju objektivnih kriterija neposredno mogu ustanoviti mogu li se doseliti u Austriju i pod kojim uslovima. Sistem bodovanja zasniva se na sljedećim kriterijima:

 • kvalifikacija
 • radno iskustvo
 • poznavanje jezika
 • dob
 • studij u Austriji (kod posebno visokokvalifikovanih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ vrijedi 12 mjeseci i omogućuje zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena. Nakon godine dana može se podnijeti zahtjev za dozvolu Rot-Weiß-Rot – Karte plus koja vlasniku omogućuje slobodan pristup tržištu rada.

Osobe koje se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ prije dolaska u Austriju ne moraju dokazati poznavanje njemačkog jezika (ne podliježu obvezi “Njemački jezik prije doseljenja”). No, poznavanje njemačkog ili engleskog jezika može donijeti bodove.

Članovi porodice radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ ne podliježu kvoti i dobivaju dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja omogućuje trenutačni slobodni pristup tržištu rada. Kod članova porodice treba obratiti pažnju na pravila „Njemački jezik prije doseljenja“.

I na razini Evropske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalifikovanu radnu snagu koja se implementiraju u svakoj državi EU-a pojedinačno. U Austriji je u tu svrhu uvedena dozvola „EU Blue Card (Plava EU karta) ".

Posebno visokokvalifikovana radna snaga

Za posebno visokokvalifikovane doseljenike vrijede sljedeći privlačni uslovi:

 • Nema obveze dokazivanja da imaju ponudu za posao.
 • Ako postignu minimalan broj bodova (najmanje 70 od 100 bodova) dobivaju vizu u trajanju od šest mjeseci i mogu na licu mjesta tražiti posao u Austriji („job-seeker-Visum" - viza u svrhe traženja zaposlenja).
 • Ukoliko pronađu kroz tih 6 mjeseci radno mjesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji, bez dodatne provjere stanja na tržištu rada izdaje im se dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Sistem bodovanja za posebno visokokvalifikovane [pdf, 91.3kb] osim opštih kriterija kao što su radno iskustvo, poznavanje jezika i dob, temelji se na posebnim kvalifikacijama i sposobnostima koje su vrlo tražene na austrijskom tržištu rada. Viza „Job-seeker-Visum" može se zatražiti pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu ili konzulatu.

Ako je ulazak u zemlju moguć i bez vize, zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se podnijeti direktno u Austriji tokom boravka za koji nije potrebna viza.

Informišite se o postupku podnošenja zahtjeva i pomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Stručna radna snaga u deficitarnim zanimanjima

Određena zanimanja u Austriji su veoma tražena i u tom području vlada manjak kvalifikovane radne snage. Stoga stručnjaci iz cijelog svijeta u tim područjima imaju dobre šanse za posao. Na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot –Karte“ postoji mogućnost jednostavnijeg doseljenja u Austriju i rada u skladu sa kvalifikacijama.

Svake se godine na temelju potreba na tržištu rada sastavlja i objavljuje spisak deficitarnih zanimanja . Stručnjaci iz država koje nisu članice EU-a mogu zatražiti izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pod sljedećim uslovima:

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u zemlju bez vize.

Informišite se o postupku podnošenja zahtjeva pomoćuonline kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Ostala ključna radna snaga

Osobe iz država koje nisu članice EU-a mogu se zaposliti na dinamičnom austrijskom tržištu rada i preko opcije za doseljenje pod nazivom „Ostala ključna radna snaga“. Doseljenje ne temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ moguće je za ključnu radnu snagu iz inostranstva pod sljedećim uslovima:

 • Možete dokazati da imate ponudu za radno mjesto sa potrebnom minimalnom platom. Redovni dodaci, paušalni iznosi (npr. paušalni iznosi za prekovremene sate) i primanja u naturi mogu se uračunati u bruto platu.
  Minimalna plata za 2017:
  • za osobe mlađe od 30 godina 2.490eura bruto mjesečno
  • za osobe starije od 30 godina 2.988 eura bruto mjesečno
 • Imate potreban minimalan broj bodova (najmanje 50 od 75 bodova) u sistemu bodovanja za ostalu ključnu radnu snagu [pdf, 78.6kb].
 • Zavod za zapošljavanje ustanovio je u okviru provjere tržišta rada da na austrijskom tržištu rada nema adekvatne radne snage za traženi posao.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod  nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Informišite se o postupku podnošenja zahtjeva i pomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Samostalna ključna radna snaga

Austrijsku ekonomiju obilježava snažno preduzetništvo sa visokom stopom izvoza i inovativnom snagom. Položaj u srcu Evrope čini Austriju središtem između industrijskih zemalja zapadne Evrope i rastućih tržišta srednje i istočne Evrope. Budući preduzetnici iz cijelog svijeta mogu iskoristiti sve prednosti tih dobrih tržišnih uslova i međunarodnog geografskog položaja Austrije.

Preko dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ samostalna ključna radna snaga iz država koje nisu članice EU-a ima mogućnost doseljenja i osnivanja preduzeća u Austriji. Pritom doseljenik mora pokazati da planirana samostalna djelatnost u Austriji predstavlja opštu ekonomsku korist.

Ta opša ekonomska korist koja se utvrđuje stručnom procjenom Zavoda za zapošljavanje postoji prije svega u sljedećim slučajevima: 

 • ako je poslovna djelatnost povezana s dugoročnim transferom investicijskog kapitala u Austriju ili 
 • ako se planiranom poslovnom djelatnošću otvaraju nova radna mjesta ili osiguravaju postojeća ili
 • ako je s nastanjivanjem ključne radne snage povezan transfer znanja ili uvođenje novih tehnologija ili 
 • preduzeće ključne radne snage ima veliku važnost za cijeli kraj.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Ovdje možete pronaći pojedinosti o iskaznici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za samostalnu ključnu radnu snagu .

Strani studenti koji završavaju studij

Mladi ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Austriju kako bi iskoristili ponudu studija na univerzitetima i visokim stručnim školama. Tokom svojeg studija stječu stručna znanja iz odabranog studijskog smjera i upoznaju jezik, kulturu i radni svijet. S tim stečenim sposobnostima i znanjima predstavljaju izniman potencijal za austrijsko gospodarstvo.

Za studente koji su završili studij, a dolaze iz država koje nisu članice EU-a, vrijede pojednostavljeni uslovi za dobivanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ i za rad u Austriji. 

 • Po završetku svojeg studija mogu ostati dodatnih 6 mjeseci u Austriji kako bi pronašli posao, ako su barem 2. polovicu diplomskog ili magistarskog studija u potpunosti završili na nekom austrijskom univerzitetu, visokoj stručnoj školi ili akreditiranom privatnom univerzitetu. 
 • Mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“, ako imaju ponudu za posao koji odgovara njihovoj razini izobrazbe i na kojem zarađuju propisanu minimalnu platu.
  Minimalna plata za 2017. iznosi 2.241 eura bruto mjesečno.
 • Ne podliježu sistemu bodovanja, a otpada i postupak utvrđivanja mogućnosti za dodjelu jednogodišnje dozvole za zapošljavanje koji provodi Zavod za zapošljavanje .

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti direktno u Austriji tokom boravka u trajanju od 6 mjeseci. Detaljnije informacije možete pronaći na portalu za imigrante .

Mogućnosti zaposlenja tokom studija:

Studenti iz zemalja koje nisu članice EU-a već tokom studija mogu skupljati praktična iskustva i raditi u sljedećem omjeru:

 • u 1. polovici diplomskog studija ili tokom studija više škole do 10 sati sedmično,
 • u 2. polovici diplomskog studija ili u tokom magistarskog studija do 20 sati sedmično.

U okviru dodjele dozvole za zapošljavanje (zahtjev podnosi poslodavac) ne provodi se postupak za utvrđivanje mogućnosti dodjele jednogodišnje dozvole za zapošljavanje. Time otpada ključna prepreka kod dodjele dozvole za zapošljavanje.

Članovi porodice

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ omogućuje međunarodnim stručnjacima i članovima njihovih porodica zajednički život u Austriji .

Članovi porodice ] vlasnika dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ tj. „EU Blue Card" mogu zatražiti takozvanu dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja im takođe omogućuje da se nastane u Austriji: 

 • Doseljenje članova porodice nije ograničeno (nema kvote). 
 • Odmah imaju slobodan pristup tržištu rada. 
 • Međutim, još prije dolaska u Austriju treba dokazati poznavanje njemačkog na razini A1-Common European Framework for Languages („Njemački jezik prije doseljenja“)
 • Za članove porodice posebno visokokvalifikovanih osoba i vlasnika dozvole „Blaue Karte EU“ pravilo „Njemački jezik prije doseljenja“ ne vrijedi. Članovi porodice prethodno ne moraju dokazati obvezno znanje njemačkog jezika.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ] ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Informišite se ovdje o konkretnim koracima za podnošenje zahtjeva .

zadnji puta aktualizirano:
2017.08.11
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA