Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Maahanmuutto muista kuin EU-maista

Itävallassa on 1. heinäkuuta 2011 alkaen otettu käyttöön “Rot-Weiß-Rot – Karte“ (puna-valko-punainen kortti), järjestelmä, joka mahdollistaa pätevän työvoiman maahanmuuton kaikkialta maailmasta. Kyseessä on kiinteisiin kriteereihin perustuva maahanmuuttojärjestelmä (pistejärjestelmä), joka mahdollistaa pätevän työvoiman ja heidän perheenjäseniensä pidempiaikaiseksi tarkoitetun maahanmuuton kolmansista maista Itävaltaan (EU-maista, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta ja Sveitsistä tulevia henkilöitä koskee toinen järjestelmä). Rot-Weiß-Rot – Karte on suunnattu seuraaville henkilöryhmille:

Sisältö

Rot-Weiß-Rot – Karte, yleistä

Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmän avulla maahanmuutosta kiinnostuneet, EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaiset, voivat tunnistaa välittömästi objektiivisten kriteerien perusteella, voivatko he muuttaa Itävaltaan, ja millä edellytyksillä. Pistejärjestelmä perustuu seuraaviin kriteereihin:

 • Pätevyys
 • Työkokemus
 • Kielitaito
 • Ikä
 • Opinnot Itävallassa (erityisen korkeasti koulutettujen henkilöiden kohdalla)

Rot-Weiß-Rot – Karte on voimassa 12 kuukautta ja sillä voi työskennellä sen työnantajan palveluksessa, jota varten se on haettu. Vuoden kuluttua maahanmuuttaja voi hakea pysyvää oleskelulupaa “Red-White-Red Card plus" , joka takaa hänelle vapaan pääsyn työmarkkinoille.

Henkilöiden, jotka muuttavat Itävaltaan Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmää hyödyntäen, ei tarvitse osata saksaa ennen maahanmuuttoa (heitä ei koske velvollisuus "saksankielentaito ennen muuttoa"). Saksan tai englannin kielitaidosta voi kuitenkin saada pisteitä.

Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmän puitteissa maahan muuttavien työntekijöiden perheenjäseniä eivät koske kiintiövelvollisuudet ja heille myönnetään Rot-Weiß-Rot – Karte plus -kortti, joka takaa heille välittömästi vapaan pääsyn työmarkkinoille. Perheenjäsenten kohdalla on huomioitava määräykset ”saksankielentaito ennen muuttoa”.

Myös Euroopan unionin tasolla on luotu pätevän työvoiman maahanmuuttoa koskevia säännöstöjä, jotka on toteutettu kaikissa yksittäisissä EU-maissa. Itävallassa tämä on tehty ns. sinisen EU-kortin avulla.

Erityisen korkeasti koulutetut henkilöt

Erityisen korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia koskevat seuraavat houkuttelevat ehdot:

 • Heidän ei tarvitse esittää työpaikkatarjousta etukäteen.
 • Saavuttaessaan minimipistemäärän (vähintään 70 pistettä 100:sta) he saavat 6 kuukautta voimassa olevan viisumin voidakseen hakea töitä paikan päällä Itävallassa (“job-seeker-viisumi“).
 • Jos he löytävät näiden 6 kuukauden aikana pätevyyttään vastaavan työpaikan, heille myönnetään Rot-Weiß-Rot – Karte ilman muita työmarkkinatarkastuksia.

Erityisen korkeasti koulutetuille tarkoitettu pistejärjestelmä (englanniksi) [pdf, 91.3kb] huomioi yleisten kriteerien (työkokemus, kielitaito ja ikä) lisäksi erityiset pätevyydet ja kyvyt, joille on voimakasta kysyntää Itävallan työmarkkinoilla.

“job-seeker-viisumia“ voi hakea vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista.

Jos työnhakijan on mahdollista matkustaa Itävaltaan ilman viisumia, hän voi jättää Rot-Weiß-Rot – Karte -hakemuksen myös viisumivapaan Itävallan oleskelunsa aikana.

Tutustu hakemuksen jättämistä koskeviin ehtoihin ja tee alustava testi online-laskurimme avulla nähdäksesi, täytätkö vaatimukset.

Ammattitaitoinen työvoima ammateissa, joissa on työvoimapulaa

Tietyttyjen alojen ammattilaiset ovat erittäin kysyttyjä Itävallassa ja näillä aloilla on puutetta ammattitaitoisesta työvoimasta. Kaikkialta maailmasta kotoisin olevalla ammattitaitoisella työvoimalla on tästä syystä erityisen hyvät mahdollisuudet löytää töitä kyseisiltä aloilta. Rot-Weiß-Rot –Karte -järjestelmän ansiosta Itävaltaan muuttaminen ja kykyjä vastaavan työn saaminen on entistä helpompaa.

Työmarkkinatilanteen perusteella laaditaan ja julkaistaan joka vuosi luettelo työvoimapulasta kärsivistä ammateista . EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat hakea Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia seuraavilla edellytyksillä:

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Tutustu hakemuksen jättämistä koskeviin ehtoihin ja tee alustava testi online-laskurimme avulla nähdäksesi, täytätkö vaatimukset.

Muu työmarkkinoiden kannalta merkityksellinen työvoima

Muiden kuin EU-maiden kansalaiset voivat saada jalansijaa Itävallan monipuolisilta työmarkkinoilta myös työntekijäluokassa ”muu työmarkkinoidenkannalta merkityksellinen työvoima”. Maahanmuutto Rot-Weiß-Rot – Karte -järjestelmää hyväksi käyttäen on mahdollista kansainväliselle, työmarkkinoiden kannalta merkitykselliselle työvoimalle seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • Työntekijöillä on esittää työtarjous, jonka palkkaus vastaa vaadittavaa minimitasoa. Säännölliset lisät, kiinteät korvaukset (esim. ylityökorvaukset) ja luontaisedut voidaan laskea tässä yhteydessä bruttopalkkaan kuuluviksi.
  Minimipalkka 2017:
  • alle 30-vuotiaat 2.490 euroa / kuukausi (brutto)
  • yli 30-vuotiaat 2.988 euroa / kuukausi (brutto)
 • He saavuttavat muuta työmarkkinoiden kannalta merkityksellistä työvoimaa koskevan pistejärjestelmän [pdf, 78.6kb] vaatiman minimipistemäärän.
 • Työvoimahallinto toteaa työmarkkinatarkastuksen puitteissa, ettei muita etuoikeutettuja ehdokkaita ole saatavilla Itävallan työmarkkinoilta.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Tutustu hakemuksen jättämistä koskeviin ehtoihin ja tee alustava testi online-laskurimme avulla nähdäksesi, täytätkö vaatimukset.

Työmarkkinoiden kannalta merkitykselliset itsenäiset ammatinharjoittajat

Itävallan taloudelle on tunnusomaista yrittäjähenkisyys, suuri viennin osuus ja innovatiivisuus. Sijaintipaikka Euroopan sydämessä tekee Itävallasta Länsi-Euroopan teollisuusmaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan kasvavien markkinoiden välisen kääntö- ja napapisteen. Yksityisyrittäjät kaikkialta maailmasta voivat hyötyä Itävallassa sijaitsevan toimipaikan kansainvälisyydestä ja sijainnin luomasta erinomaisesta kilpailuasemasta.

Muista kuin EU-maista tuleville, työmarkkinoiden kannalta merkityksellisille itsenäisille ammatinharjoittajille suunnatun Rot-Weiß-Rot – Karte -kortin avulla maahanmuutto ja yrityksen perustaminen Itävaltaan on mahdollista. Tätä varten maahanmuuttajien on kyettävä esittämään, että aiotusta itsenäisestä ammatinharjoittamistoiminnasta tulee olemaan kokonaistaloudellista hyötyä Itävallalle.

Kokonaistaloudellinen hyöty todetaan työvoimahallinnon lausunnolla ja sen katsotaan toteutuvan erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • jos ammattitoimintaan liittyy jatkuva investointipääoman liikkuminen Itävaltaan tai
 • aiottu ammattitoiminta tulee luomaan uusia työpaikkoja tai varmistamaan jo olemassa olevia työpaikkoja tai
 • jos työmarkkinoiden kannalta merkittävän itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan liittyy tietotaidon tai uusien teknologioiden kulkeutuminen Itävaltaan
 • jos työmarkkinoiden kannalta merkittävän itsenäisen ammatinharjoittajan yrityksellä on huomattavaa merkitystä koko alueelle.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla ] tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Täältä löydät lisätietoa työmarkkinoiden kannalta merkityksellisille itsenäisille ammatinharjoittajille suunnatusta kortista .

Ulkomaalaiset vastavalmistuneet

Nuoria ihmisiä kaikkialta maailmasta saapuu Itävaltaan hyödyntääkseen maan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjontaa. Opiskelun aikana he omaksuvat opiskelualansa erityisosaamisen ja tutustuvat samalla maan kieleen, kulttuuriin ja työmaailmaan. Saavuttamiensa kykyjen ja osaamisen johdosta he muodostavat suunnattoman voimavaran Itävallan taloudelle.

EU:n ulkopuolisista maista tulevien vastavalmistuneiden mahdollisuuksia saada Rot-Weiß-Rot – Karte ja jäädä työskentelemään Itävaltaan on helpotettu.

 • He voivat jäädä opintojen päätyttyä vielä 6 kuukaudeksi Itävaltaan etsiäkseen töitä, mikäli he ovat suorittaneet vähintään diplomiopintojen 2. opintokokonaisuuden tai maisteriohjelman kokonaisuudessaan itävaltalaisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai hyväksytyssä yksityisyliopistossa.
 • He voivat hakea Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia, mikäli heillä on esittää koulutustasoaan vastaava konkreettinen työtarjous, jonka palkkaus on määrätyn minimipalkan mukainen.
  Minimipalkka 2017: 2.241 euroa / kuukausi (brutto)
 • Heidän ei tarvitse saavuttaa pistejärjestelmän mukaisia pisteitä, eikä työvoimahallinto heidän osaltaan tarvitse suorittaa etuoikeutettujen työntekijöiden etsimistä.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voidaan hakea suoraan Itävallassa 6-kuukautisen oleskelun aikana. Lisätietoa löydät muuttoliikeportaalista .

Työmahdollisuudet opintojen aikana:

EU:n ulkopuolisista maista tulevat opiskelijat voivat kerätä käytännön työkokemusta jo opiskeluaikanaan työskentelemällä seuraavassa laajuudessa:

 • diplomiopintojen 1. opintokokonaisuuden tai kandidaatin opinto-ohjelman aikana korkeintaan 10 tuntia viikossa,
 • diplomiopintojen 2. opintokokonaisuuden tai maisterin opinto-ohjelman aikana korkeintaan 20 tuntia viikossa,

Työluvan hakuprosessin (työnantaja jättää hakemuksen) yhteydessä ei suoriteta etuoikeutettujen ehdokkaiden etsimistä. Näin oleellisin este työluvan saamiselle jää pois.

Perheenjäsenet

Rot-Weiß-Rot – Karte -kortin ansiosta kansainvälisillä ammattityöntekijöillä ja heidän perhenjäsenillään on mahdollisuus rakentaa yhteinen elämä Itävallassa .

Rot-Weiß-Rot – Karte -kortin tai sinisen EU-kortin omistajien perheenjäsenet voivat hakea niin kutsuttua Rot-Weiß-Rot – Karte plus -korttia. Näin hekin voivat muuttaa Itävaltaan: 

 • Perheenjäsenien muuttoa ei ole rajoitettu (ei kiintiöitä).
 • Heillä on välittömästi pääsy työmarkkinoille.
 • Heidän on kuitenkin todistettavasti omattava jo ennen Itävaltaan tuloa Eurooppalaisen A1-tason mukainen saksankielen taito (“saksankielentaito ennen muuttoa“).
 • Erityisen korkeasti koulutettujen sekä sinisen EU-kortin omistajien perheenjäseniltä ei vaadita “saksankielentaitoa ennen muuttoa“. Heiltä ei näillä näkymin vaadita saksankielentaitoa.

Rot-Weiß-Rot – Karte -korttia voi hakea joko vastaavasta Itävallan suurlähetystöstä tai konsulaatista ulkomailla tai suoraan Itävallassa, etenkin tapauksissa, joissa viisumivapaa maahan tulo on mahdollinen.

Täältä löydät konkreettista tietoa hakemuksen jättämisestä .

Päivitetty viimeksi
2017.08.11
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA