Advantage Austria Navigáció megjelenítése
Szerintünk Ön az alábbi országból jelentkezett be: Ennek az országnak az oldaláraMásik ország

Bevándorlás nem EU-államokból

A képzett és érdekelt munkaerő Ausztriába való bevándorlását a világ minden tájáról 2011. július 1-je óta a „Rot-Weiß-Rot – Karte” („piros-fehér-piros kártya”) rendszer teszi lehetővé. Ez a kritériumokat tartalmazó bevándorlási rendszer (pontrendszer) lehetővé teszi a harmadik államból érkező (az EU-tagállamokból, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából és Svájcból érkező személyekre más rendszer vonatkozik) képzett munkaerő és annak családtagjai számára a tartós ausztriai letelepedést. A „Rot-Weiß-Rot – Karte” az alábbi célcsoportoknak készült:

Tartalom:

Általános tudnivalók a „Rot-Weiß-Rot – Karte” („piros-fehér-piros kártya”) jellemzőiről

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” („piros-fehér-piros kártya”) rendszerének segítségével a nem EU‑tagállamokból származó érdekelt felek objektív kritériumok alapján közvetlenül megtudhatják, hogy jogosultak-e a bevándorlásra, és ha igen, ennek milyen feltételei vannak. A pontrendszer az alábbi kritériumokon alapul: 

 • Képesítés
 • Munkatapasztalat
 • Nyelvtudás
 • Kor
 • Ausztriai tanulmányok (különösen jól képzett munkaerő esetén)

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” 12 hónapra szól, és annál a munkadónál történő foglalkoztatást tesz lehetővé, amely számára a kártyát igényelték. Egy év után kérelmezhető a „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” („piros-fehér-piros kártya plusz”) amely a tulajdonosa számára szabad hozzáférést biztosít a munkaerőpiacra.

Azoknak a személyeknek, akik a „Rot-Weiß-Rot – Karte” segítségével vándorolnak be Ausztriába, nem kell igazolniuk a némettudásukat a beutazás előtt (ez nem tartozik hozzá a „Német a költözés előtt” kötelezettségekhez). Német vagy angol nyelvismerettel azonban pontokat lehet szerezni.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” segítségével bevándorló munkaerő családtagjaira nem vonatkozik kvótakötelesség, és ők „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” jogosultságot kapnak, amely azonnali szabad hozzáférést biztosít a munkaerőpiachoz. A családtagokra a „Német a költözés előtt” rendelkezései érvényesek.

Az Európai Unió szintjén is bevezettek olyan képzett munkaerőre vonatkozó bevándorlási szabályzásokat, amelyeket átültettek minden egyes EU-tagállam gyakorlatába. Ausztriában ez a szabályozás a „Blaue Karte EU” (EU kék kártya)" segítségével történik.

Különösen jól képzett munkaerő

A különösen jól képzett bevándorlókra az alábbi kedvező keretfeltételek vonatkoznak: 

 • A bevándorlónak nem szükséges mindenekelőtt állásajánlatot igazolnia.
 • Ha eléri a legalacsonyabb pontszámot (legalább 70 pontot a 100 pont közül), kap egy 6 hónapos vízumot, amellyel Ausztriában helyben kereshet munkát („job-seeker-Visum", azaz "munkakeresési vízum”).
 • Ha ez alatt a 6 hónap alatt talál a képzettségének megfelelő munkahelyet, további munkaerő-piaci vizsgálat nélkül megkapja a „Rot-Weiß-Rot – Karte” igazolást.

Akülönösen jól képzett munkaerőre vonatkozó pontrendszer [pdf, 91.3kb] az általános kritériumok mellett, mint a munkatapasztalat, a nyelvtudás és a kor, a különleges képesítéseket és készségeket is figyelembe veszi, amelyek az osztrák munkaerőpiacon rendkívül keresettek.

A „munkakeresési vízum” az illetékes osztrák nagykövetségen vagy a konzulátuson igényelhető.

Ha lehetséges a vízummentes beutazás, a „Rot-Weiß-Rot – Karte” kérelem a vízummentes tartózkodás közben, közvetlenül Ausztriában is igényelhető.

Tájékozódjon a kérelmezési eljárásról és az online pontszámító funkció segítségével rögtön ellenőrizheti is, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

Szakemberek hiányszakmákban

Bizonyos szakmák Ausztriában rendkívül keresettek, és ezeken a területeken hiány van képzett munkaerőben. Ezért a világ minden tájáról származó szakemberek jó eséllyel pályáznak állásra ezeken a területeken. A „Rot-Weiß-Rot – Karte” rendszerén keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a munkavállaló egyszerűbben vándorolhasson be Ausztriába, és itt a képesítésének megfelelő szakmában dolgozzon.

A munkaerőpiac szükségletei alapján évente összeállítanak és nyilvánosságra hoznak egy listát a hiányszakmákról . A nem EU-s országokból származó szakemberek az alábbi feltételek mellett igényelhetik a „Rot-Weiß-Rot – Karte” engedélyt: 

 • Ön szakképesítéssel rendelkezik a felsorolt hiányszakmák egyikében.
 • Ön rendelkezik egy ausztriai állásajánlattal, amelyhez a megfelelő törvényben meghatározott vagykollektív szerződésben foglalt minimális fizetést, valamint esetlegesen a vállalatnál szokásos többletfizetést biztosítanak.
 • Ön eléri a hiányszakmák szakembereit meghatározó pontrendszer [pdf, 100.0kb]minimális pontszámát (a 75 pontból legalább 50 pontot).

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

Tájékozódjon a kérelmezési eljárásról és az online pontszámító funkció segítségével rögtön ellenőrizheti is, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

Egyéb kulcsfontosságú munkaerők

A nem EU-s államokból származó személyek a sokoldalú osztrák munkaerőpiacon az „egyéb kulcsfontosságú munkaerők” bevándorlási kategória keretein belül is elhelyezkedhetnek. Nemzetközi kulcsfontosságú munkaerő a „Rot-Weiß-Rot – Karte” segítségével az alábbi feltételek mellett vándorolhat be az országba: 

 • Ön igazolást ad egy állásajánlatról, amely a szükséges minimálbért biztosítja. A rendszeresen kiszabott pótdíjak, átalányok (pl. túlórák átalánya) és juttatások itt beszámíthatók a bruttó bérbe.
  2017-as minimálbér:
  • 30 év alattiaknak havi bruttó 2.490 euró
  • 30 év felettieknek havi bruttó 2.988 euró
 • Ön eléri az egyéb kulcsfontosságú munkaerőt meghatározó pontrendszer [pdf, 78.6kb] minimális pontszámát (a 75 pontból legalább 50 pontot).
 • A munkaerő-piaci központ (AMS) a munkaerőpiac felmérését (kiegészítő munkaerővel kapcsolatos eljárás) követően megállapítja, hogy a megcélzott állásra az osztrák munkaerőpiacon nincs megfelelő munkaerő.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve a konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

Tájékozódjon a kérelmezési eljárásról és az online pontszámító funkció segítségével rögtön ellenőrizheti is, hogy megfelel-e a kritériumoknak.

Önálló kulcsfontosságú munkaerők

Ausztria gazdaságát erős vállalkozói közeg jellemzi, amely magas exportkvótával és kivételes innovációs erővel büszkélkedhet. Európa szívében Ausztria átmenetet jelent és közvetítő szerepet tölt be a nyugat-európai ipari országok, illetve a közép- és kelet-európai fejlődő piacok között. A kezdő vállalkozások a világ minden tájáról profitálhatnak az ausztriai székhely kiváló versenyfeltételeiből és nemzetközi jellegéből.

A nem EU-s államból származó, önálló kulcsfontosságú munkaerő számára kiállított „Rot-Weiß-Rot – Karte” lehetővé teszi az Ausztriába való bevándorlást és egy vállalkozás alapítását. A bevándorlónak ehhez igazolnia kell, hogy a végezni kívánt önálló kereseti tevékenység Ausztriában összgazdasági hasznot jelent.

Az összgazdasági haszon, amelyet a munkaerő-piaci központ (AMS) szakvéleménye határoz meg, főként akkor mutatható ki, ha

 • a kereseti tevékenység a befektetési tőke tartós, Ausztriába irányuló átcsoportosításával jár, vagy
 • a végezni kívánt kereseti tevékenység új munkahelyeket teremt, vagy meglévő munkahelyeket stabilizál, vagy
 • a kulcsfontosságú munkaerő telephelyén szakmai tudást adnak át vagy új technológiát vezetnek be, vagy
 • a kulcsfontosságú munkaerő vállalkozása nagy jelentőséggel bír az egész régió számára.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve a konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

Az önálló kulcsfontosságú munkaerőnek kiállított „Rot-Weiß-Rot – Karte” részletei itt olvashatóak.

Külföldi származású diplomások

A világ minden tájáról érkeznek fiatalok Ausztriába, hogy az egyetemek és főiskolák képzési ajánlataiból válasszanak. Tanulmányaik közben szakmai ismeretekre tesznek szert az adott képzési területen, ezenkívül megismerkednek a nyelvvel, a kultúrával és a munka világával. Ezekkel a megszerzett készségekkel és ismeretekkel a fiatalok hatalmas potenciált jelentenek az osztrák gazdaság számára.

A nem EU-s államokból származó diplomásokra a „Rot-Weiß-Rot – Karte” megszerzésével és az ausztriai munkavállalással kapcsolatban könnyített feltételek vonatkoznak.

 • Tanulmányaik befejezését követően még 6 hónapig maradhatnak Ausztriában álláskeresés céljából, amennyiben egy diplomát adó képzés legalább 2. szakaszát vagy egy mesterképzés egészét teljesítették egy osztrák egyetemen, főiskolán vagy akkreditált magánegyetemen.
 • A „Rot-Weiß-Rot – Karte” ebben az esetben akkor igényelhető, ha a fiatal személy olyan állásajánlatot kapott, amely megfelel a képzése színvonalának, és amellyel az előírt minimálbért keresheti.
  2017-as minimálbér: havi bruttó 2.241 euró 
 • A pontrendszeren nem szükséges végigmenniük, és a munkaerő-piaci központ (AMS) kiegészítő munkaerővel kapcsolatos eljárása is elmarad.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” közvetlenül Ausztriában is igényelhető a 6 hónapos tartózkodás alatt. További információt amigrációs portálon találhat.

Foglalkoztatási lehetőségek a tanulmányok alatt:

A nem EU-s államokból származó diákok már a tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek az alábbi időtartamban:

 • a diplomát adó képzés 1. szakaszában vagy az alapképzés során maximum heti 10 óra,
 • a diplomát adó képzés 2. szakaszában vagy a mesterképzés során maximum heti 20 óra

A foglalkoztatási engedély kiadásának keretein belül (a kérelmet a munkaadó intézi) nem végeznek kiegészítő munkaerővel kapcsolatos eljárást. Ezzel jelentős akadály hárul el a foglalkoztatási engedély kiadása elől.

Családtagok

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” lehetővé teszi a más országokból származó munkaerő és a családtagok számára, hogy Ausztriában alakítsák ki közös életüket.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte”, illetve az "EU kék kártya" tulajdonosainak családtagjai egy ún. „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” („piros-fehér-piros kártya plusz”) engedélyt igényelhetnek. Ennek segítségével ők is bevándorolhatnak Ausztriába: 

 • A bevándorló családtagok száma nem korlátozott (nincs kvóta).
 • A kártya azonnali hozzáférést biztosít a szabad munkaerőpiachoz.
 • A beutazás előtt azonban igazolni kell az A1-szintű német nyelvtudást a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret követelményei szerint („Német a költözés előtt").
 • A különösen jól képzett munkavállalók családtagjaira, valamint az EU kék kártya tulajdonosaira a „Német a költözés előtt” előírásai nem vonatkoznak. Nekik előzetesen nem kell kötelezően igazolniuk a német nyelvtudásukat.

A „Rot-Weiß-Rot – Karte” külföldön az illetékes osztrák nagykövetségnél, illetve a konzulátusnál vagy közvetlenül Ausztriában igényelhető, főként akkor, ha lehetséges a vízummentes beutazás.

A kérelmezés konkrét lépéseiről itt tájékozódhat .

Utolsó frissítés:
2017.08.11
Nyomtatás
©©ADVANTAGE AUSTRIA