Advantage Austria Indicare navigare

Imigrarea din afara UE

Începând cu 1 iulie 2011, este permisă imigrarea forţei de muncă specializate interesate din toată lumea în Austria, prin sistemul „Rot-Weiß-Rot – Karte” (Cartea Roşie-Albă-Roşie). Acest sistem de imigrare pe bază de criterii (sistem de puncte) permite forţei de muncă calificate din ţări terţe (pentru persoane din statele UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia se aplică un alt sistem) şi membrilor familiilor lor, imigrarea permanentă în Austria. Rot-Weiß-Rot – Karte se adresează următoarelor grupuri de persoane:

Conţinut structurat:

Rot-Weiß-Rot – Karte – informaţii cu caracter general

Prin sistemul Rot-Weiß-Rot – Karte, persoanele interesate din afara UE pot  afla în mod direct pe baza unor criterii obiective, dacă şi în ce condiţii pot imigra. Sistemul de puncte are la bază următoarele criterii:

 • Calificarea
 • Experienţa profesională
 • Cunoştinţele de limbă
 • Vârsta
 • Studiile efectuate în Austria (în cazul forţei de muncă cu înaltă calificare)

Rot-Weiß-Rot – Karte are un termen de 12 luni şi permite desfăşurarea activităţii la sediul angajatorului pentru care
s-a solicitat. După un an se poate solicita “Red-White-Red Card plus" care asigură deţinătorului accesul liber la piaţa forţei de muncă.

Persoanele care imigrează în Austria prin Rot-Weiß-Rot – Karte nu trebuie să facă înainte de deplasare, dovada cunoştinţelor de limbă germană (ele nu sunt supuse obligaţiei „Limba germană în prealabil”). Însă cunoştinţele de limbă germană şi engleză pot asigura puncte.

Membrii familiilor forţelor de muncă care imigrează prin Rot-Weiß-Rot – Karte nu sunt supuse niciunei obligaţii de îndeplinire a criteriilor şi primesc Rot-Weiß-Rot - Karte plus cu acces liber imediat pe piaţa forţei de muncă. Pentru membrii familiei trebuie respectate dispoziţiile obligaţiei „Limba germană în prealabil”.

Şi la nivelul Uniunii Europene s-au adoptat regulamente privind imigraţia forţei de muncă calificate, care au fost implementate în fiecare stat membru al UE. În Austria, aceasta s-a realizat prin Blaue Karte EU (Cartea albastră a Uniunii Europene) .

Forţa de muncă cu înaltă calificare

Pentru imigranţii cu înaltă calificare se aplică următoarele condiţii-cadru atractive:

 • Nu trebuie să prezinte în prealabil o ofertă de muncă.
 • Dacă îndeplinesc punctajul minim (minimum 70 din 100 de puncte), primesc o viză pe 6 luni, dându-le posibilitatea de a-şi căuta un loc de muncă în Austria la faţa locului ( „viza job-seeker”).
 • Dacă în aceste 6 luni găsesc un loc de muncă corespunzător calificării lor, li se acordă Rot-Weiß-Rot – Karte fără o testare suplimentară a pieţei forţei de muncă.

Sistemul de puncte pentru persoanele cu înaltă calificare [pdf, 91.3kb] are la bază, pe lângă criteriile generale precum experienţa profesională, cunoştinţele de limbă şi vârsta, calificările şi competenţele deosebite care sunt foarte căutate pe piaţa austriacă a muncii.

„Viza job-seeker” poate fi solicitată la Ambasada sau Consulatul Austriei.

Dacă este posibilă deplasarea fără viză, cererea de acordare a Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi depusă în timpul şederii fără viză, direct în Austria.

Informaţi-vă cu privire la  procedura de aplicare şi efectuaţi cu ajutorul calculatorului de puncte online o verificare prealabilă a îndeplinirii criteriilor.

Personalul pentru care există un deficit pe piaţa muncii

Anumite profesii sunt foarte căutate în Austria, în acest sector existând deficit de forţă de muncă calificată. Pentru forţa de muncă calificată din întreaga lume există, aşadar, şanse de angajare în aceste sectoare bune. Prin Rot-Weiß-Rot - Karte există posibilitatea de a imigra în Austria mai simplu şi de a exercita aici o profesie corespunzătoare calificărilor.

În funcţie de nevoile pieţei forţei de muncă, se întocmeşte şi se publică anual o listă cu profesiile pentru care există un deficit de forţă de muncă . Profesioniştii din afara EU pot solicita Rot-Weiß-Rot – Karte în următoarele condiţii: 

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv la Consulatul Austriei din străinătate , fie direct în Austria, în special în cazul în care este posibilă deplasarea fără viză.

Informaţi-vă cu privire la procedura de aplicare şi efectuaţi cu ajutorul calculatorului de puncte online o verificare prealabilă a îndeplinirii criteriilor.

Alte tipuri de personal-cheie

Persoanele din afara UE pot accede la piaţă austriacă diversă a forţei de muncă în cadrul variantei de imigrare „Alte tipuri de personal-cheie”. Imigrarea cu ajutorul Rot-Weiß-Rot – Karte este posibilă pentru personalul-cheie internaţional în următoarele condiţii:

 • Prezintă o ofertă de loc de muncă remunerată cu remuneraţia minimă corespunzătoare. Bonusurile salariale regulate, sumele forfetare (de exemplu, sume forfetare reprezentând orele suplimentare) şi remuneraţiile în natură sunt incluse, în acest caz, în remuneraţia brută.
  Remuneraţia minimă în 2017:
  • pentru persoanele sub 30 de ani, 2.490 EUR brut pe lună
  • pentru persoanele peste 30 de ani, 2.988 EUR brut pe lună
 • Întrunesc punctajul minim necesar (minimum 50 din 75 de puncte) conform sistemului de puncte pentru alte tipuri de personal-cheie [pdf, 78.6kb].
 • Serviciul public de ocupare a forţei de muncă stabileşte în cadrul unei testări a pieţei forţei de muncă (procedura privind forţa de muncă de substituţie) că pe piaţa austriacă a muncii nu există forţă de muncă corespunzătoare pentru locul de muncă vizat.

Rot-Weiß-Rot - Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv Consulatul Austriei din străinătate fie direct în Austria, în special atunci când există posibilitatea de deplasare fără viză.

Informaţi-vă cu privire la procedura de aplicare şi efectuaţi cu ajutorul calculatorului de puncte online o verificare prealabilă a îndeplinirii criteriilor.

Personal-cheie în calitate de lucrători independenţi

Economia Austriei se caracterizează printr-un spirit antreprenorial pronunţat, cu un export şi o forţă de inovare ridicate. Poziţionarea în centrul Europei face din Austria un punct de contact între ţările industrializate din Europa de Vest şi pieţele în creştere din Europa Centrală şi de Est. Întreprinzătorii din toată lumea care vin în Austria pot profita de condiţiile bune de concurenţă şi de caracterul internaţional al Austriei.

Prin Rot-Weiß-Rot – Karte pentru personalul-cheie independent din afara UE, este posibilă imigrarea şi înfiinţarea unei firme în Austria. Pentru aceasta, imigranţii trebuie să demonstreze că activitatea pe care intenţionează să o desfăşoare în calitate de lucrători independenţi în Austria aduce beneficii macroeconomice.

Acest beneficiu macroeconomic, care se constată printr-o expertiză a serviciului public de ocupare a forţei de muncă , iexistă în special atunci când:

 • activitatea implică transferul durabil de capital de investiţie către Austria sau
 • activitatea vizată creează noi locuri de muncă sau va securiza locurile de muncă existente sau
 • stabilirea personalului-cheie implică un transfer de know-how sau implementarea de noi tehnologii sau
 • întreprinderea personalului-cheie prezintă o importanţă deosebită pentru întreaga regiune.

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv la Consulatul Austriei din străinătate fie direct în Austria, în special în cazul în care este posibilă deplasarea fără viză.

Aici găsiţi detalii privind Rot-Weiß-Rot – Karte pentru personalul-cheie independent .

Absolvenţii străini

Tineri din întreaga lume vin în Austria pentru a profita de ofertele de studii ale universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior. În timpul studiilor, aceştia acumulează cunoştinţe de specialitate specifice profilului respectiv al studiilor şi se familiarizează cu limba, cultura şi cu universul muncii. Datorită competenţelor şi cunoştinţelor acumulate, aceştia reprezintă un potenţial enorm pentru economia Austriei.

Pentru absolvenţii din afara UE se aplică condiţii mai simple de obţinere a Rot-Weiß-Rot – Karte şi de a lucra aici.

 • După terminarea studiilor, pot rămâne încă 6 luni în Austria pentru a căuta un loc de muncă în cazul în care au absolvit cel puţin al doilea ciclu de studii superioare sau un Masterat la o universitate sau instituţie de învăţământ superior sau la o universitate privată acreditată din Austria.
 • Ei pot solicita Rot-Weiß-Rot – Karte dacă există un post vacant care corespunde nivelului lor de pregătire şi pentru care primesc remunerarea minimă prevăzută.
  Remuneraţia minimă în 2017: 2.241 EUR brut pe lună
 • În cazul lor nu se aplică sistemul de puncte şi nici procedura privind forţa de muncă de substituţie a serviciului public de ocupare a forţei de muncă .

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată direct în Austria în timpul celor 6 luni de şedere. Informaţii suplimentare găsiţi pe portalul de migraţie .

Posibilităţi de angajare în timpul studiilor:

Studenţii din afara UE pot acumula experienţă practică deja din timpul studiilor, după cum urmează:

 • în primul ciclu de studii superioare sau în timpul studiilor de licenţă până la 10 ore pe săptămână,
 • în al doilea ciclu de studii superioare sau în timpul studiilor masterale până la 20 de ore pe săptămână.

În cadrul acordării permisului de muncă (cererea se face de către angajator) nu se efectuează procedura privind forţa de muncă de substituţie. Se elimină astfel obstacole importante la acordarea permisului de muncă.

Membrii familiei

Rot-Weiß-Rot – Karte permite forţelor de muncă specializate din alte ţări şi familiilor acestora să-şi clădească viaţa împreună în Austria.

Membrii familiilor deţinătorilor unei Rot-Weiß-Rot – Karte, respectiv ai unei „Cărţi albastre a Uniunii Europene” pot solicita o aşa-numită Rot-Weiß-Rot – Karte plus. Aceasta le permite, de asemenea, să imigreze în Austria:

 • Imigrarea membrilor familiei nu este restricţionată (fără limitări).
 • Dispun de acces liber imediat pe piaţa muncii.
 • Înainte de sosire, trebuie făcută totuşi dovada cunoştinţelor de limbă germană la nivelul A1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine („Limba germană în prealabil”).
 • Pentru membrii familiilor persoanelor înalt calificate şi ai deţinătorilor unei cărţi albastre a Uniunii Europene nu se aplică „Limba germană în prealabil”. Ele nu trebuie să facă în prealabil dovada cunoştinţelor de limbă germană obligatorii.

Rot-Weiß-Rot – Karte poate fi solicitată fie la Ambasada, respectiv la Consulatul Austriei din străinătate fie direct în Austria, în special în cazul în care este posibilă deplasarea fără viză.

Informaţi-vă cu privire la etape concrete ale procedurii de aplicare .

Ultima actualizare
2017.08.11
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA