Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Göç

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tüm dünyadan Avusturya’ya nitelikli işgücü göçü “Rot-Weiß-Rot – Karte” (Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart) sistemiyle mümkün hale gelmiştir. Bu kriterli göç sistemi (puan sistemi) üçüncü ülkelerden gelen nitelikli işgüçlerine (AB ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’den gelen kişiler için farklı bir sistem geçerlidir) ve onların aile üyelerine, Avusturya’ya süre ayarlı bir göç imkanı sunmaktadır. “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” şu gruplara yöneliktir:

İçerik:

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” Genel

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı –  Kart“ sistemiyle AB üyesi olmayan ülkelerden ilgili kişiler, objektif kriterler aracılığıyla göç edip edemeyeceklerini ve hangi koşullarda göç edebileceklerini doğrudan öğrenebilmektedir. Puan sistemi şu kriterlere dayanmaktadır:

 • Kalifikasyon
 • Mesleki tecrübe
 • Dil bilgisi
 • Yaş
 • Avusturya’da üniversite eğitimi (üstün niteliklilerde)

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı –  Kart“ 12 ay ile sınırlıdır ve başvurusu yapılan işverenin yanında çalışma imkanı sunmaktadır. Bir yıl sonra, sahibine iş piyasasına serbest geçme özgürlüğü sunan  “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart plus”a başvurulabilmektedir.

“Beyaz-Kırmızı-Beyaz – Kart” üzerinden Avusturya’ya göç eden kişilerin ülkeye gelmeden önce Almanca bilgisi ispat etmeleri zorunlu değildir (“Göç Öncesi Almanca” zorunluluğuna tabi değillerdir). Ancak Almanca veya İngilizce bilmeleri durumunda puan toplayabilirler.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile işgücü olarak gelenlerin aile üyeleri kota sınırlamasına tabi değillerdir ve hemen serbestçe iş piyasasına geçme hakkı sunan “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart plus” almaktadırlarlar. Aile üyeleri için “Göç Öncesi Almanca” koşulları geçerlidir.

Her AB ülkesinde yürürlüğe girmiş olan nitelikli işgücü göçüyle ilgili yasal düzenlemeler Avrupa Birliği düzeyinde de gerçekleşmiştir. Bu düzenlemenin Avusturya’daki ayağı  "Blaue Karte EU" (“Mavi Kart”tır) ".

Üstün Nitelikliler

Üstün nitelikli göçmenler için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 • Peşin olarak bir iş pozisyonu ibraz etme zorunluluğunuz yoktur.
 • Asgari puana erişmeniz durumunda (100 puanın en az 70’i) Avusturya’da yerinde iş arayabilmek için 6 aylık bir vize alırsınız (“job-seeker-Visum” [iş arayan vizesi]).
 • Bu 6 aylık süre içerisinde niteliğinize uygun bir iş bulmanız durumunda “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” size ayrıyeten bir iş piyasası testi yapılmaksızın verilecektir.

Üstün nitelikliler için puan sistemi mesleki tecrübe [pdf, 91.3kb], dil bilgisi ve yaş gibi genel kriterlerin yanı sıra Avusturya iş piyasasında yoğun rağbet gören özel nitelik ve yeteneklere dayanmaktadır.

“Job-seeker-Visum” başvurusu, ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda yapılabilir.

Vizesiz seyahat olanağınız varsa “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu vizesiz seyahat esnasında Avusturya’da da yapılabilmektedir.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi alın ve online puan hesaplayıcı yardımıyla kriterleri yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

İş Gücü Açığı Olan Meslekler İçin Uzman Personel

Avusturya’da bazı meslekler yoğun ilgi görmektedir ve bu alanlarda nitelikli iç gücü eksikliği yaşanmaktadır. Bu yüzden dünyanın her yerinden gelecek uzmanlar için bu alanlarda iş şansı mevcuttur. “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile kolayca Avusturya’ya göç etme ve kendi niteliklerine uygun mesleği icra etme fırsatı doğmuştur.

İş gücü açığı olan meslekler ile ilgili iş piyasasındaki ihtiyaca göre yıllık bir liste oluşturulmakta ve yayınlanmaktadır. AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek uzman personeller aşağıdaki  koşullar altında başvuru yapabilir:

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi alın veonline puan hesaplayıcı yardımıyla kriterleri yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

Diğer Kilit İş Güçleri

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişiler “diğer kilit iş güçleri” çerçevesinde de Avusturya’nın çok yönlü iş piyasasında yer alabilirler. Uluslararası kilit iş güçleri için “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” yoluyla göç etmek aşağıdaki koşullarda mümkündür:

 • Gerekli asgari ücreti sunan bir iş pozisyonu ibraz etmelisiniz. Gerekli zamlar, sabit ödemeler (örn; fazla mesai ödemeleri) ve ayni kazançlar brüt ücrete dahil edilebilir.
  2017 yılında asgari ücret:
  • 30 yaşın altındakiler için aylık brüt 2.490 €
  • 30 yaşın üstündekiler için aylık brüt 2.988 €
 • gerekli asgari puana (75 puanın en az 50’si) erişmiş olmalısınız. Diğer kilit iş güçleri puan sistemine göre [pdf, 78.6kb].
 • İş bulma kurumu bir piyasa araştırması yaparak (yedek işgücü yöntemi) talep edilen iş için Avusturya iş piyasasında uygun işgücünün mevcut olmadığını tespit eder.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi alın ve online puan hesaplayıcı yardımıyla kriterleri yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

Kendi İşinde Çalışan Kilit İş Güçleri

Avusturya ekonomisi yüksek ihracat oranları ve yenilikçi güce sahip girişim esasına dayanmaktadır. Avrupa’nın kalbinde yer alan Avusturya, Batı Avrupa’nın sanayi ülkeleriyle Orta ve Doğu Avrupa’daki gelişmekte olan pazarlar arasında kilit nokta teşkil etmektedir. Dünyanın her yerinden girişimciler bu ideal rekabet koşullarından ve Avusturya’nın uluslararası nitelikteki konumundan faydalanabilir.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ve kendi işinde çalışan kilit iş güçleri için “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile göç etmek ve Avusturya’da şirket kurmak mümkündür. Bunun için göç eden tarafından, amaçladığı işin Avusturya’da makroekonomik açıdan bir fayda teşkil ettiğinin ortaya konması gerekmektedir.

İş bulma kurumunun incelemesiyle belirlenecek makroekonomik fayda şu durumlarda sözkonusudur:

 • İş ile birlikte Avusturya’ya kalıcı bir yatırım sermayesi transferi yapılacaksa veya
 • Amaçlanan iş yeni iş olanakları yaratacak veya mevcut iş olanaklarını güvence altına alacaksa veya
 • Kilit işgücünün ülkeye yerleşmesiyle bir Know-how transferi ya da yeni teknolojilerin hayata geçirilme imkanı varsa veya
 • Kilit işgücünün girişimi tüm bölge için kritik öneme sahipse.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Kendi işinde çalışan kilit iş güçleri için “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Yabancı Üniversite Mezunları

Dünyanın her yerinden Avusturya’ya üniversitelerin ve uygulamalı bilimler üniversitelerin eğitim imkanlarından yararlanmak için genç insanlar gelmektedir. Eğitimleri süresince bir yandan kendi alanlarına dair uzmanlık bilgisi edinmekte, diğer yandan ise dil, kültür ve iş dünyasıyla tanışmaktadırlar. Bu beceri ve birikimleriyle Avusturya ekonomisi için olağanüstü bir potansiyel teşkil etmektedirler.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen üniversite mezunlarının “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” alması ve burada çalışması için kolaylaştırılmış koşullar geçerlidir.

 • Bir Avusturya üniversitesindeki, uygulamalı bilimler üniversitesindeki veya akredite bir özel üniversitedeki lisans veya yüksek lisans eğitimlerinin en az 2. bölümünü bitirmişlerse, eğitimlerini tamamladıktan sonraki 6 ay boyunca iş aramak için Avusturya’da kalabilirler.
 • Eğitim seviyelerine uygun ve öngörülen asgari ücreti kazanabilecekleri bir iş varsa “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu yapabilirler.
  2017 yılında asgari ücret: Aylık brüt 2.241 €
 • Puan sisteminin gereğini yerine getirme zorunlulukları yoktur ve labour market service uyguladığı yedek işgücü yöntemine tabi değildirler.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu 6 aylık ikamet sürecinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir. Ayrıntılı bilgilere göç portalından ulaşabilirsiniz..

Üniversite eğitimi esnasında çalışma olanakları:

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrenciler üniversite eğitimleri esnasında pratik tecrübeler edinebilir ve aşağıdaki kapsam dahilinde çalışabilirler:

 • Lisans eğitiminin 1. bölümünde veya Bachelor eğitiminde haftalık en fazla 10 saat,
 • Lisans eğitiminin 2. bölümünde veya yüksek lisans eğitiminde haftalık en fazla 20 saat

Çalışma izni alma sürecinde (başvuru işveren tarafından yapılır) yedek işgücü yöntemi uygulanmamaktadır. Böylelikle çalışma izni alma yolundaki temel engel ortadan kalkmış olmaktadır.

Aile Üyeleri

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” uluslararası uzmanlara ve ailelerine Avusturya’da birlikte bir yaşam kurma olanağı sunmaktadır.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” veya „Blaue Karte EU" (Mavi Kart) sahiplerinin aile üyeleri “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart plus” başvurusunda bulunabilirler. Bu kart onların da Avusturya’ya göç etmelerine olanak sağlamaktadır.

 • Aile üyelerinin göçü sınırlı değildir (kota yoktur).
 • İş piyasasına hemen serbestçe girme imkanları vardır.
 • Ancak ülkeye gelmeden önce diller için Avrupa ortak ölçüt çerçevesinin A1 seviyesinde Almanca bilgisinin kanıtlanması gerekmektedir (“Göç Öncesi Almanca”).
 • Üstün niteliklilerin ve Mavi Kart sahiplerinin aile üyeleri için “Göç Öncesi Almanca” kuralı geçerli değildir. İlk önce Almanca bilgisi ibraz etme zorunlulukları yoktur.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Başvuru işleminin somut adımlarına dair buradan bilgi alabilirsiniz.

Son güncelleme:
2017.08.11
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA