Advantage Austria Показати навігацію

Імміграція з держав, які не є членами ЄС

З 1 липня 2011 р. діє система «Rot-Weiß-Rot - Karte» («червоно-біло-червона - картка»), яка призначена привернути до Австрії зацікавлених кваліфікованих фахівців з усіх країн світу. Ця заснована на певних критеріях система імміграції (система балів) дозволяє висококваліфікованим фахівцям з третіх держав (для осіб з держав-членів ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії діють інші правила) і членам їх сімей переселитися в Австрію на постійне місце проживання. Система «Rot-Weiß-Rot - Karte» була створена для наступних груп осіб:

зміст:

Загальна інформація про систему “Rot-Weiß-Rot - Karte“

Система “Red-White-Red Card“ дозволяє зацікавленим особам з держав, що не входять до складу ЄС, на підставі об'єктивних критеріїв безпосередньо визначити можливість імміграції та передумови для неї. Система балів ґрунтується на таких критеріях: 

 • кваліфікація
 • досвід роботи
 • знання іноземних мов
 • вік
 • навчання у Австрії (для особливо висококваліфікованих фахівців)

Документ «Red-White-Red Card» діє протягом 12 місяців і дає право на зайнятість у працедавця, для якого він був виданий. Через рік працівник може запросити документ “Rot-Weiß-Rot - Karte plus" («червоно-біло-червона - картка плюс») , який забезпечує йому вільний доступ до ринку праці.

Особи, які іммігрують в Австрію по системі «Rot-Weiß-Rot - Karte», не повинні підтверджувати знання німецької мови перед в'їздом на територію країни (тобто, на них не поширюється вимога про «підтвердженні знань німецької мови перед в'їздом»). Однак знання німецької або англійської мови принесе додаткові бали.

На членів сімей фахівців, що іммігрують по системі «Rot-Weiß-Rot - Karte», квоти не поширюються. Дані громадяни отримують документ «Rot-Weiß-Rot - Karte plus», який одразу ж забезпечує їм вільний доступ до ринку праці. На членів сімей поширюється вимога про «підтвердженні знань німецької мови перед в'їздом».

На рівні Європейського союзу також були створені правила імміграції кваліфікованої робочої сили, які реалізуються в кожній окремій державі-члені ЄС. В Австрії ці правила були зібрані в документі "EU Blue Card" («Блакитна карта ЄС») ".

Особливо висококваліфіковані фахівці

Для особливо висококваліфікованих кадрів діють наступні привабливі рамкові умови: 

 • Вони не зобов'язані пред'являти пропозицію від роботодавця.
 • За умови набору мінімальної кількості балів (70 з 100) дані особи отримують 6-місячну візу, яка дозволяє їм шукати роботу, знаходячись безпосередньо на території Австрії (т. зв. «Віза для пошуку роботи»).
 • Якщо за ці 6 місяців дана особа знаходить відповідне кваліфікації робоче місце, їй видається документ “Rot-Weiß-Rot - Karte“, причому додаткова перевірка ринку праці не проводиться.

В системі балів для особливо висококваліфікованих фахівців [pdf, 91.3kb] поряд із загальними критеріями - досвідом роботи, знанням іноземних мов і віком - враховується особлива професійна підготовка і здібності, в значній мірі необхідні на ринку праці Австрії.

Клопотання про видачу «візи для пошуку роботи» можна подати у компетентному австрійському посольстві або консульстві.

Особи, які мають право безвізового в'їзду, можуть подати клопотання про видачу «Rot-Weiß-Rot - Karte» протягом безвізового перебування безпосередньо на території Австрії.

Дізнайтеся більше про процес подачі клопотання і перевірте за допомогою онлайн-калькулятора для підрахунку балів , чи відповідаєте Ви цим критеріям.

Фахівці дефіцитних професій

В Австрії існує значний попит на фахівців деяких професій, що має своїм наслідком нестачу кваліфікованих кадрів у цих галузях. Тому у відповідних фахівців із зарубіжних держав є хороший шанс отримати робоче місце. «Rot-Weiß-Rot-Karte» дає можливість іммігрувати до Австрії у спрощеному порядку і працювати тут за відповідної кваліфікації професії.

Щорічно на підставі аналізу потреб ринку праці складається і публікується список дефіцитних професій . Фахівці з держав, які не є членами ЄС, можуть подати клопотання на отримання «Rot-Weiß-Rot - Karte» при дотриманні наступних умов:

 • Закінчена спеціальна освіта за однією з дефіцитних професій.
 • Наявність пропозиції від роботодавця в Австрії, яка передбачає відповідний мінімальний розмір заробітної плати згідно з нормами закону або колективного трудового договору , а також можливу доплату, звичайну для даної сфери діяльності.
 • Набір необхідної мінімальної кількості балів (50 з 75) за системою балів для фахівців дефіцитних професій. [pdf, 100.0kb]
   

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Дізнайтеся більше про процес подачі клопотання перевірте за допомогою онлайн-калькулятора для підрахунку балів , чи відповідаєте Ви цим критеріям.

Інші ключові фахівці вищої кваліфікації

Крім того, особи з держав, що не входять до складу ЄС, можуть знайти своє місце на різноманітному австрійському ринку праці, іммігрувати як «інші ключові фахівці». Ключові фахівці із зарубіжних країн можуть отримати «Rot-Weiß-Rot - Karte» при дотриманні наступних умов: 

 • Наявність пропозиції від роботодавця в Австрії, яка передбачає необхідний мінімальний розмір заробітної плати. При цьому регулярно виплачувані надбавки, одноразові виплати (напр., одноразові виплати за понаднормову роботу) і винагорода натурою можуть включатися в суму заробітної плати брутто.
  Мінімальний розмір заробітної плати на 2017 р.:
  • для осіб молодше 30 років - 2.490 євро брутто на місяць
  • для осіб старше 30 років - 2.988 євро брутто на місяць
 • Набір необхідної мінімальної кількості балів (50 з 75) за системою балів для ключових фахівців [pdf, 78.6kb].
 • Розглянувши ситуацію на ринку праці (перевірка на предмет наявності еквівалентної робочої сили), співробітники експертизи біржі праці встановлюють, що на ринку праці Австрії немає підходящих кандидатів на вибране кандидатом місце.

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Дізнайтеся більше про процес подачі клопотання і перевірте за допомогою онлайн-калькулятора для підрахунку балів , чи відповідаєте Ви цим критеріям.

Ключові фахівці - індивідуальні підприємці

Значний внесок в австрійську економіку вносить добре розвинена сфера підприємництва, яку відрізняє висока експортна квота і вагомий інноваційний потенціал. Будучи розташованою в самому серці Європи, Австрія є центральним сполучним елементом між промислово розвиненими західноєвропейськими державами і перспективними ринками країн Центральної та Східної Європи. Характерні для підприємницького клімату Австрії сприятливі умови конкурентної боротьби і інтернаціоналізм забезпечують починаючим підприємцям із зарубіжних країн значні переваги.

«Rot-Weiß-Rot - Karte» для ключових фахівців - індивідуальних підприємців з держав, що не входять в ЄС, дозволяє іммігрувати до Австрії і заснувати тут компанію. З цією метою потенційні іммігранти повинні привести докази того, що планована ними підприємницька діяльність в Австрії буде приносити загальноекономічну користь.

Зокрема, загальноекономічна користь, факт наявності якої встановлюється за результатами експертизи біржі праці , є у випадку, якщо: 

 • трудова діяльність пов'язана з постійним припливом інвестиційного капіталу в Австрію, або
 • планована трудова діяльність має на увазі створення нових або гарантію збереження існуючих робочих місць, або
 • створення підприємства ключовим фахівцем пов'язано з впровадженням ноу-хау або нових технологій, або
 • засноване підприємство має велике значення для всього регіону.

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Більш детальна інформація про “Rot-Weiß-Rot - Karte“ для ключових фахівців - індивідуальних підприємців .

Іноземні випускники вищих навчальних закладів

Молоді люди з усього світу приїжджають в Австрію з метою здобути освіту в університетах і вищих спеціальних навчальних закладах країни. Під час навчання вони не тільки набувають професійні знання за обраним фахом, але й знайомляться з мовою і культурою Австрії, а також з особливостями здійснення трудової діяльності в державі. Їхні знання та вміння - це величезний потенціал для австрійської економіки.

Для випускників вищих навчальних закладів з держав, що не входять до складу ЄС, діє полегшений порядок отримання «Rot-Weiß-Rot - Karte» і роботи в Австрії.

 • Особи, які завершили як мінімум 2 етапи дипломної програми вищої освіти (Diplomstudium) або закінчили навчання на ступінь магістра в якомусь австрійському університеті, вищому спеціальному навчальному закладі або акредитованому приватному університеті, по закінченні навчання можуть залишитися в країні для пошуку роботи ще на 6 місяців.
 • Дані особи можуть клопотати про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte” за наявності пропозиції від роботодавця, яка відповідає рівню отриманої ними освіти і передбачає встановлений мінімальний розмір заробітної плати.
  Мінімальний розмір заробітної плати на 2017 р.: 2.241 євро в місяць брутто
 • До цих осіб не застосовується ні система балів, ні перевірка співробітниками біржі праці на предмет наявності еквівалентної робочої сили.

Клопотання про видачу «Rot-Weiß-Rot - Karte» можна подати безпосередньо в Австрії протягом 6-місячного терміну перебування. Більш детальна інформація наведена на міграційному порталі .

Можливості здійснення трудової діяльності під час навчання:

Студенти з держав, що не входять до складу ЄС, вже під час навчання мають можливість здобувати практичний досвід і працювати протягом наступної кількості годин на тиждень:

 • на 1-му етапі дипломної програми вищої освіти або під час навчання на ступінь магістра - до 10,
 • на 2-му етапі дипломної програми вищої освіти або під час навчання на ступінь магістра - до 20

При видачі дозволу на право здійснення трудової діяльності (відповідне клопотання подає роботодавець) перевірка на предмет наявності еквівалентної робочої сили не проводиться. Таким чином, суттєва перешкода на шляху до отримання даного дозволу усувається..

Члени сімей

“Rot-Weiß-Rot - Karte“ дає іноземним фахівцям та їх сім'ям можливість спільно побудувати своє життя в Австрії.

Члени сімей власників “Rot-Weiß-Rot - Karte“ або „EU Blue Card" (Блакитної карти ЄС) можуть подати клопотання про видачу так званої «Rot-Weiß-Rot - Karte plus». Це дозволяє їм також іммігрувати до Австрії: 

 • Для імміграції членів сімей не існує жодних обмежень (квот).
 • Члени сімей, що іммігрували, відразу отримують вільний доступ до ринку праці.
 • Однак перед в'їздом на територію країни дані особи зобов'язані підтвердити володіння німецькою мовою на рівні A1 згідно Загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою Загальноєвропейської системи рівнів володіння іноземною мовою («підтвердження знань німецької мови перед в'їздом» ).
 • Вимога «підтвердження знань німецької мови перед в'їздом» не поширюється на членів сімей особливо висококваліфікованих фахівців і власників Блакитної карти ЄС. Вони не зобов'язані підтверджувати знання німецької мови.

Клопотання про видачу “Rot-Weiß-Rot - Karte“ можна подати у відповідному австрійському посольстві чи консульстві за кордоном або безпосередньо в Австрії, зокрема, якщо заявник має право на безвізовий в'їзд.

Інформація щодо окремих етапів подання клопотання .

востаннє актуалізовано:
2017.08.11
Роздрукувати
©©ADVANTAGE AUSTRIA