Advantage Austria Показване навигация

Финансиране

Мъж пише © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Големите австрийски търговски банки притежават висок кредитен рейтинг. Те са интегрирани в извършването на международни плащания и на международните финансови пазари.   

Австрийските търговски банки разполагат с кореспондентни банки в целия свят и са особено ангажирани в Централна и Източна Европа. Австрийската контролна банка (Oesterreichische Kontrollbank AG, OeKB) като австрийска Ескпортна кредитна агенция (Exportkreditagentur, ECA) предоставя гаранции за австрийските доставчици, инвеститори и финансиращи банки.

Големите австрийски търговски банки имат водеща роля в Централна и Източна Европа. Затова те могат да предлагат оптимално специализирани услуги за и в тези страни. 

Адреси за контакт

По-долу ще откриете координатите на най-големите австрийски търговски банки:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6 - 8
1010 Vienna
Austria
 
+43 50 505 0
 
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
 
http://www.bankaustria.at/en/
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria
 
+43 1 71707-0
 
+ 43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
 
http://www.rbinternational.com
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
 
+43 50 100 10100
 
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
 
http://www.sparkasse.at/erstebank-en
BAWAG P.S.K.
Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg-Coch-Platz 2
1018 Vienna
 
+43 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
 
https://www.bawagpsk.com/
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA