Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Financovanie

Imagebild © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Najväčšie rakúske obchodné banky majú vysokú bonitu. Sú integrované do medzinárodného platobného styku a do medzinárodných finančných trhov.

Rakúske obchodné banky disponujú korešpondenčnými bankami na celom svete a sú angažované predovšetkým v Strednej a Východnej Európe. Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) (Rakúska kontrolná banka) predstavuje ako rakúska exportná kreditná agentúra (ECA) záruky za rakúskych dodávateľov, investorov a financujúce banky.

Najväčšie rakúske obchodné banky zohrávajú v Strednej a Východnej Európe vedúcu úlohu. Preto dokážu ponúkať optimálne špecializované služby tak pre tieto krajiny, ako aj v týchto krajinách. 

Kontaktné adresy

Ďalej uvádzame pre Vás kontaktné adresy najväčších rakúskych obchodných bánk:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Vienna
Austria
 
+43 50 505 0
 
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
 
http://www.bankaustria.at/en/
BAWAG P.S.K.
Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg-Coch-Platz 2
1018 Vienna
Austria
 
+43 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
 
https://www.bawagpsk.com/
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria
 
+43 1 71707-0
 
+ 43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
 
http://www.rbinternational.com
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
 
+43 50 100 10100
 
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
 
http://www.sparkasse.at/erstebank-en
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA