Advantage Austria Prikaži navigacijo

Financiranje

Kemičnik v roki © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Velike avstrijske poslovne banke imajo visoko boniteto. Vključene so v mednarodni plačilni promet in v mednarodna finančna tržišča.

Avstrijske poslovne banke imajo korespondenčne banke po vsem svetu in so zainteresirane zlasti za Srednjo in Vzhodno Evropo. Banka Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) kot avstrijska agencija za izvozni kredit (ECA) zagotavlja garancije avstrijskim dobaviteljem, investitorjem in bankam. Velike avstrijske poslovne banke imajo v Srednji in Vzhodni Evropi vodilno vlogo. Zato lahko nudijo optimalno specializirane storitve v teh deželah in za njih. 

Kontaktni naslovi avstrijskih poslovnih bank

Spodaj najdete kontaktne naslove največjih avstrijskih poslovnih bank:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6 - 8
1010 Vienna
Austria
 
+43 50 505 0
 
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
 
http://www.bankaustria.at/en/
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria
 
+43 1 71707-0
 
+ 43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
 
http://www.rbinternational.com
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
 
+43 50 100 10100
 
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
 
http://www.sparkasse.at/erstebank-en
BAWAG P.S.K.
Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg-Coch-Platz 2
Vienna 1018
Austria
 
+43 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
 
https://www.bawagpsk.com/
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA