Advantage Austria Показване навигация

Норми и право

Папки © photocase.com/brianh

© photocase.com/brianh

Стоките, идващи на австрийския пазар, трябва да отговарят на валидните в Австрия законови разпоредби. Заедно със законите и наредбите предприятията, експортиращи стоки в Австрия, трябва да са осведомени и за австрийските стандарти и норми (ÖNORMEN ), отнасящи се до техните продукти. Познаването им улеснява достъпа до пазара.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA