Advantage Austria Pokaži navigaciju

Norme i pravo

Registri na principu vješanja © photocase.com/brianh

© photocase.com/brianh

Roba koja dolazi na austrijsko tržište mora odgovarati zakonskim odredbama koje su na snazi u Austriji. Pored zakona i propisa, preduzeća koja žele izvoziti u Austriju moraju znati i o normama (ÖNORMEN) koje se tiču njihovih proizvoda. Njihovo poznavanje uveliko Vam olakšava pristup tržištu. 

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA