Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Normy a právní úprava

Pořadače © photocase.com/brianh

© photocase.com/brianh

Zboží, které vstupuje na rakouský trh, musí odpovídat zákonným předpisům platným v Rakousku. Podniky, které vyvážejí do Rakouska, by měly mít přehled o zákonech a předpisech, ale též o normách (tzv. ÖNORM), které se na jejich produkty vztahují. Znalost těchto norem jim pak usnadní přístup na trh.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA