Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Normid ja õigus

Failid © photocase.com/brianh

© photocase.com/brianh

Austria turule tulevad kaubad peavad vastama Austrias kehtivatele seadustele. Lisaks seadustele ja määrustele peavad Austriasse eksportivad ettevõtted tundma ka nende tooteid puudutavaid norme (ÖNORMEN). Nimetatud normide tundmine lihtsustab turuletulekut.

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA