Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Normy a právo

Hängeordner © photocase.com/brianh

© photocase.com/brianh

Tovar, ktorý sa dostáva na rakúsky trh, musí vyhovovať zákonným ustanoveniam platným v Rakúsku. Spolu so zákonmi a nariadeniami by mali byť podniky, ktoré exportujú do Rakúska, informované aj o normách (ÖNORMy), ktoré sa týkajú ich výrobkov. Ich poznanie uľahčí prístup na trh.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA