Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Reklama a média

klávesnice © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Reklama je důležitým nástrojem při zpracování rakouského trhu. Vedle tištěné a rozhlasové reklamy je outdoorová reklama již po léta důležitou součástí rakouského reklamního trhu.

Obsah

Reklama

Nejdůležitějšími nositeli reklamy (měřeno podle podílů nákladů na reklamu v roce 2015) pro rakouský trh jsou 

tištěná média 44,7 %
televize26,5 %
online16,2 %
rozhlas5,4 %
Mimoto jsou důležité:

Outdoorová reklama
Outdoorová reklama je již po léta důležitou součástí rakouského reklamního trhu. Plakáty se umisťují na reklamních plochách u hlavních dopravních tras a silně frekventovaných míst. 

Prezentace zboží
V maloobchodě hraje podpora prodeje formou prezentace zboží a vzorků zboží důležitou roli. Zboží se prezentuje v obchodních výlohách a také na nádražích, letištích a zastávkách městské dopravy. 

Sportovní a kulturní sponsoring
V Rakousku je hodně rozšířený také sportovní a kulturní sponsoring. 

Direct Marketing
Přibývající význam má Direct Marketing. V této oblasti, zejména u telefonického marketingu, je nutné dbát částečných reklamních omezení. Specifikace pro (zasílání reklamních materiálů poštou pro) Direct Mailing mohou nabývat specializovaní poskytovatelé.

Média

Rakouská mediální scéna se vyznačuje poměrně vysokou koncentrací. V oblasti rozhlasu a televize však v poslední době vzniklo několik nových poskytovatelů. 

Zde najdete údaje o dosahu rakouských médií: 
AG Media-Analysen
Zde najdete údaje o přístupu k nabídkám online: 
Österreichische Webanalyse (ÖWA)

Tištěná média v Rakousko

Tištěná média s hospodářskou tematikou

Deníkytýdeníkyměsíčníky
Die PresseProfilGewinn
Der StandardTrend

Další tištěná média

Deník s největším nákladem počtu výtisků je Neue Kronen Zeitung s dosahem 30,5%. Po něm následují Heute , Kleine Zeitung ,Österreich a Kurier . News patří k předním rakouským týdeníkům.

Rakouský rozhlas a televize

S privatizací rozhlasového sektoru v roce 1997 vznikla celá řada soukromých rozhlasových vysílačů, které konkurují vysílačům veřejnoprávního Rakouského rozhlasu (ORF). ORF vysílá na čtyři národních televizních kanálech. Teprve v roce 2003 bylo otevřena terestrická televize také pro soukromé poskytovatele.

Podstatný podíl na trhu mají také veřejné a soukromé zahraniční TV-vysílače, jejichž příjem přes kabel a satelit je v Rakousku velmi rozšířený. Diváci si mohou vybírat z široké nabídky zahraničních, zejména německých kanálů.

ORF 2 21,1 %
ORF 1 11,7 %
RTL 4,7 %
PRO 7 4,6 %
SAT 1 4,4 %
ZDF 4,2 %
VOX 3,9 %
ARD 3,2 %
PULS 4 3,1 %
Kabel 1 2,6 %
ATV 2,5 %
Servus TV 1,8 %
ATV2 0,6 %
Bližší údaje najdete na stránkách mediaresearch

Rakušanky a Rakušané na internetu

85,1% rakouského obyvatelstva používalo v roce 2016 internet. E-commerce používá přibližně 57,6% uživatelů (2016).

99% rakouských podniků používá internet. Přes internet se přitom vyřizují především bankovní a finanční služby. Přibývající význam má také nákup přes internet, uplatnění na trhu online a prodej vlastní produkce.
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA