Advantage Austria Показване навигация

Аеронавтика/Сигурност

Този сектор обхваща авиация, космически пътувания, безопасност, сигурност и защита. Той стои на челно място в глобалния технически прогрес, включвайки: модернизации в космическото оборудване като по-малки сателити; дронове и роботи, използвани за борба с природните стихии; уникални пожарни коли; полицейско оборудване и киберсигурност. Аеронавтика и сигурност от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA