Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Austrijske kompanije iz oblasti inženjeringa/Smart Factory su visoko specijalizovane: prema željama svojih kupaca. Naše kompanije su takođe među vodećima u oblasti digitalizacije proizvodnje i modernizuju važne industrijske sektore kao što su prehrambena, tekstilna, automobilska ili vazduhoplovna industrija. Austrijske kompanije su ponosne što konstruktivno i trajno sarađuju sa svojim kupcima širom svijeta. Na primjer, pri isporuci skoro 15.000 žičara širom svijeta ili instalaciji najbrže proizvodne linije na svijetu za osovinske menjače.

Blizina u odnosu na kupce u svim dijelovima svijeta je veliki plus za austrijske kompanije, koje izvozom postrojenja baziranih na znanju mogu graditi snažne i trajne poslovne odnose. A postoje još dvije tajne uspjeha austrijskih kompanija iz oblasti inženjeringa: odlično obrazovanje zaposlenih i specijalno znanje vezano za u rješenja iz domena Industrija 4.0.

zadnji puta aktualizirano:
2018.01.05
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA