Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Austrijske kompanije iz oblasti izgradnje postrojenja/Smart Factory su visoko specijalizovane: prema željama svojih kupaca. Naše kompanije su takođe među vodećima u oblasti digitalizacije proizvodnje i modernizuju važne industrijske sektore kao što su prehrambena, tekstilna, automobilska ili vazduhoplovna industrija. Austrijske kompanije su ponosne što konstruktivno i trajno sarađuju sa svojim kupcima širom sveta. Na primer, pri isporuci skoro 15.000 žičara širom sveta ili instalaciji najbrže proizvodne linije na svetu za osovinske menjače.

Blizina u odnosu na kupce u svim delovima sveta je veliki plus za austrijske kompanije, koje izvozom postrojenja baziranih na znanju mogu graditi snažne i trajne poslovne odnose. A postoje još dve tajne uspeha austrijskih kompanija iz oblasti izgradnje postrojenja: odlično obrazovanje zaposlenih i specijalno znanje vezano za u rešenja iz domena Industrija 4.0.
Poslednji put osveženo:
2018.01.09
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA