Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pregled

Austrijski arhitektonski krajobraz stekao je dobru reputaciju na međunarodnoj razini kroz izložebene projekte a prije svega kroz posebne projekte. Međunarodni klijenti mogu se osloniti na austrijsko umijeće projektiranja. Austrijski arhitekti, primjerice, upotrebljavaju materijale na nove načine, na primjer zaobljena stakla za jedinstvene fasade ili pak drvni materijal. On se savija, zavaruje, vari, buši i koristi za izgradnju unutarnje konstrukcije i za fasade. Drvni materijal općenito: u Austriji ima dugu tradiciju te kvalitetu koja dosad nije nadmašena u svijetu. Stoga ne čudi da je najvišu drvenu kuću na svijetu projektirao austrijski arhitektonski ured, a projekt provela austrijska tvrtka za drvogradnju.

Posljednji put aktualizirano:
2018.01.09
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA