Advantage Austria Показване навигация

Архитектура

С повече от 5 000 архитекти Австрия е добре позната със строителството от дърво и иновациите с материали като криво стъкло и енергийно-продуктивни фасади. Технологията за пасивни къщи води началото си от Австрия с множество пасивни къщи по света и е във възход. Архитектура от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA