Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Poradenství

Rakouské znalostní poradenství rychle a trvale roste tempem téměř o 7 % ročně. S více než 7 500 zaměstnavateli a 70 000 zaměstnanci se jedná o jedno z odvětví, které má potenciál pro další růst, prosazování inovací a vytváření nových pracovních míst. Jednou z konkrétních oblastí, kde je prostor k růstu, je zabezpečení informací a dat. Poradenství z Rakouska – Surprisingly Ingenious

       změnit 
      Tisk
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA