Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Rudarstvo

Rudarstvo obuhvata vađenje rude (rude gvožđa, volframa, gvozdenog tinjca) i industrijskih minerala (magnezita, soli, talka, grafita, kaolina, itd.) vrlo raznovrsne krajnje namene - od proizvodnje čelika i alata od tvrdog metala, boja, plastike, keramike, farmaceutskih proizvoda i građevinskih materijala. Rudarstvo u Austriji – Surprisingly Ingenious

      Štampaj