Advantage Austria Показване навигация

Браншове

 
Изберете от списъка с групи по браншове и се информирайте за секторите от промишлеността на Австрия. Ще намерите преглед на избрания бранш и ще можете целенасочено да търсите подходящи бизнес-партньори.

Енергия / Устойчивост / Природни ресурси

 • Възобновяема енергия
  Възобновяема енергия Възобновяема енергия

  Австрия има силна репутация с възобновяемите енергии - от хидроелектрическа енергийна и ветроенергийна до соларна, геотермална, приливна и енергия от биомаси. Компаниите често световни шампиони в нишата си, осигурявайки високоспециализирани, поръчкови решения. Програмите, които се стремят към по-високи нива на енергийна ефективност, също са важни. Възобновяеми енергийни източници от Австрия – Surprisingly Ingenious 

 • Горско стопанство/Дървена промишленост
  Горско стопанство/Дървена промишленост Горско стопанство/Дървена промишленост

  Горите предпазват биоразнообразието и се използват за отдих. Почти половината от земята на Австрия се използва за горско стопанство. Дървеният материал, важен възобновяем източник, се използва за прозорци, подове, сглобяеми къщи, импрегнирани греди, хартия и обработка на дъски, производство на мебели и енергия от биомаса. Австрия е също така лидер в дървообработващите машини. Горско стопанство / Дървена промишленост от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Енергетика
  Енергетика Енергетика

  Австрийският енергиен сектор включва производство на масло и природен газ, генериране и снабдяване с енергия, конструиране на турбини и тръбопроводи, системи за съхранение и източници на възобновяема енергия. Австрия играе също важна роля като транзитна страна, в частност с Трансалпийския петролопровод и големи съоръжения за съхранение на газ. Енергетика от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Енергийна ефективност/Зeлено строителство
  Енергийна ефективност/Зeлено строителство Енергийна ефективност/Зeлено строителство

  Австрия е лидер в технологиите за устойчиво строителство - от висококачествени прозорци до пасивна вентилация, отопление с биомаса и системи за слънчева енергия. Австрия играе ключова роля в разработването на първите пасивни къщи. Секторът се поддържа от двойна образователна система, която поставя силен акцент върху професионално обучение. Енергийна ефективност / Зeлено строителство от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Минна индустрия
  Минна индустрия Минна индустрия

  Минната индустрия обхваща добиването на руда (желязна руда, волфрам, желязна слюда) и индустриални минерали (магнезит, сол, талк, графит, каолин и др.). Те се влагат във впечатляващ брой крайни употреби от производството на стомана до твърди метални инструменти, бои, пластмаси, керамики, лекарствени продукти и строителни материали. Минна индустрия от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Селско стопанство
  Селско стопанство Селско стопанство

  Аграрното стопанство обхваща растителни и животински продукти, семена и хранителни продукти, растителна защита, торове и земеделски машини, над 2/3 от които се изнасят. 33% от земята на Австрия е земеделска и през 2015 г. Австрия има най-големият дял земя за органично стопанство (над 20%) от общата земеделска земя. Селско стопанство от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Технологии за околната среда
  Технологии за околната среда Технологии за околната среда

  Австрия е на челно място на технологии, които спомагат за опазването на околната среда и подобряват устойчивостта - включително управление на отпадъците, рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, замърсяване на въздуха и управление на водите. Първите в света включват първите енергогенератори в приливни лагуни и първата голяма зелена пивоварна. Технологии за околната среда от Австрия – Surprisingly Ingenious

Здравеопазване

 • Бионауки/Фармацевтика
  Бионауки/Фармацевтика Бионауки/Фармацевтика

  Австрия инвестира сериозно в биотехнологии, един от секторите с най-голям растеж в света. Австрия има особено силни страни в разработването на ваксини и лекарства за заболявания като рак и диабет. Нови области на специализация включват персонализирани лекарства, специално облекло и mHealth. Бионауки & Фармацевтични продукти от Австрия – Surprisingly Ingenious 

 • Здравна система и институции
  Здравна система и институции Здравна система и институции

  Австрия е изградила световна репутация в създаването на уникални здравни съоръжения и хигиена, транспортни и комуникационни системи за здраве и медицинска промишленост.  Този сектор включва също доставчици на услуги и консултанти, които осигуряват ноу-хау и услуги на здравните работници. Здравна система & институции от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Медицинска техника/Оборудване за лаборатории
  Медицинска техника/Оборудване за лаборатории Медицинска техника/Оборудване за лаборатории

  Австрия има световна репутация в редица специализации с медицинска технология: от материали за облекло до инвалидни колички, КТ скенери до спринцовки и зъбни инструменти. Дигитализацията доказва стимула на технологичните иновации в сферата на мрежовото и мобилно здравеопазване.  Медицинска техника / Оборудване за лаборатории от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Сребърна генерация
  Сребърна генерация Сребърна генерация

  Застаряващото ни общество е международен феномен. Вторичният пазар на здравеопазването - частно финансирани услуги за здравеопазване - се налага като огромен пазар. Налице е и нарастваща тенденция за здравословни храни, хранителни добавки и натурална козметика – заедно с електроника за забавление, балнео-пътувания и мобилни телефони от висок клас. Сребърна генерация от Австрия – Surprisingly Ingenious

Износ на услуги

 • Банки/Застрахователни дружества
  Банки/Застрахователни дружества Банки/Застрахователни дружества

  В банковия сектор, доминиран от регионални кредитни институции и Landesbanken, личните услуги и нарастващата дигитализация са от ключово значение. Застрахователният сектор продължава да нараства, особено с цел удовлетворяване на по-високите изисквания от ЦИЕ. Интелигентните помощни системи постепенно заменят някои човешки роли. Банки / Застрахователни дружества от Австрия – Surprisingly Ingenious 

 • Външен туризъм към Австрия
  Външен туризъм към Австрия Външен туризъм към Австрия

  Австрия е много популярна туристическа дестинация, която предлага възможности за пътуване, отлични условия за настаняване, храна и вино, спортни дейности (ски, планинско колоездене, каньонинг, алпинизъм, катерене), мащабни мероприятия, концерти и здравен туризъм. Обучението за персонал и ръководство е с най-висок стандарт в професионалните училища и университети. Външен туризъм към Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Инженеринг
  Инженеринг Инженеринг

  Работата на инженера често е "скрита", но от съществено значение за гладката работа на много аспекти на нашия свят. Уменията включват консултиране, планиране, изследване, анализ и управление – в области, разнообразни като механо и електроинженерство, интериорна архитектура, управление на води и ландшафтно планиране. Инженеринг от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Консултинг
  Консултинг Консултинг

  Австрийското консултиране, базирано на знание, изживява висок и непрекъснат растеж от почти 7% на година. С над 7,500 работодатели и повече от 70,000 служители, тя е една от растящите индустрии на бъдещето, с водещи иновации и още повече работни места. Една конкретна зона на растеж е информацията и сигурността на данните. Консултинг от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Ноу хау в туризма/Инфраструктура
  Ноу хау в туризма/Инфраструктура Ноу хау в туризма/Инфраструктура

  Този сектор включва доставчици на зимни спортове, инфраструктурни консултанти, настаняване и обучение. Съоръженията за традиционни зимни спортове вече включват нови изживявания като СПА. През лятото все повече добиват популярност планинските железници. Австрия е световен лидер във висококачествено оборудване като кабинкови лифтове. Ноу хау в туризма / Инфраструктура от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Образование
  Образование Образование

  Ранното професионално обучение е ключова характеристика с 80% млади хора между 15 и 18 на професионален курс. Двойно образователната система включва компании отблизо - 110,000 стажанти в момента се обучават в 30,000 сфери на дейност. E-научаване бележи прираст, като Австрийският университетски сектор е много развит също. Образование от Австрия – Surprisingly Ingenious 

 • Спорт/Свободно време
  Спорт/Свободно време Спорт/Свободно време

  Секторът за спорт и свободно време предлага разнообразие – включва фитнес центрове, центрове за езда, туристически гидове, плаване с лодка, училища за танци и казина. Събитията са много популярни, като например оперните балове. Ските остават ключов фактор - Австрийските ски инструктори са от световна класа и са много търсени в страната и в чужбина.  Спорт / Свободно време от Австрия – Surprisingly Ingenious

Креативна промишленост

 • Архитектура
  Архитектура Архитектура

  С повече от 5 000 архитекти Австрия е добре позната със строителството от дърво и иновациите с материали като криво стъкло и енергийно-продуктивни фасади. Технологията за пасивни къщи води началото си от Австрия с множество пасивни къщи по света и е във възход. Архитектура от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Дизайн
  Дизайн Дизайн

  Австрийският дизайнер обича експериментирането - в индустриалния, продуктов, графичен, социален и еко дизайн. Забележителни са успехите при влакове, пожарни коли, кристални продукти, оптични прецизни устройства и бижута. Близо 2,000 патента са регистрирани през 2015, на 14-то място в света. Дизайн от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Издателска дейност/Медии/Реклама
  Издателска дейност/Медии/Реклама Издателска дейност/Медии/Реклама

  Медийният пейзаж в Австрия се състои от ТВ, радио, печат и дигитални медии. МСП доминират в сектора на специални дейности, особено в издателската дейност. В рекламата цифровият растеж напоследък е значителен, като мобилните услуги са най-стимулиращи. Издателска дейност / Медии / Реклама от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Изкуство/Култура
  Изкуство/Култура Изкуство/Култура

  Изкуствата в Австрия процъфтяват поради благоприятния социален и политически климат, приемливи наеми и обширните възможности за финансиране. Артистичните форми включват изящни изкуства, графични изкуства, архитектура, музика, литература и сценични изкуства. Доказателство за успех? 196 публични музеи, 60 театри, три оперни къщи и 70 фестивала. Изкуство / Култура от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Мебели / Интериор
  Мебели / Интериор Мебели / Интериор

  Специалисти в текстил, мебели, облицовки за стени, аксесоари за осветление и интелигентни системи за управление на енергията – за частни клиенти и бизнеси – австрийските компании са наело на тенденциите, включително продуктовата индивидуализация с помощта на 3D принтери и устойчив дизайн. Мебели и Интериор от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Мода
  Мода Мода

  Модните продукти включват бельо, слънчеви очила и дори авиационни униформи. Високоефективните прежди и тъкани са важни; технологиите за облекло бележат ръст; домашният текстил може да бъде открит в престижни сгради в целия свят. Техническият текстил включва защитни, индустриални и медицински приложения. Мода от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Музика/Филми/Развлечение
  Музика/Филми/Развлечение Музика/Филми/Развлечение

  Австрия има много богата музикална история и днес инвестира повече в изследване и развитие от всеки друг сектор. По-малката ниша на търговските панаири като WOMEX или Jazzmesse придава аромат на деня. Индустрията на домашни филми се състои основно от МСП. Като кино арена Австрия е много популярна сред филмовите продуценти. Музика / Филми / Развлечение от Австрия – Surprisingly Ingenious

Мобилност

 • Автомобилен сектор
  Автомобилен сектор Автомобилен сектор

  Над 700 малки, високо-иновативни компании захранват технологични модерни части - от компоненти, изцяло задвижвани от колела до горивни цилиндри и батерии за електрически коли - до широк спектър от производители на превозни средства. Производството на цели коли също е важно, включително например сериите на BMW 5 от началото на 2017 г. Автомобилен сектор от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Аеронавтика/Сигурност
  Аеронавтика/Сигурност Аеронавтика/Сигурност

  Този сектор обхваща авиация, космически пътувания, безопасност, сигурност и защита. Той стои на челно място в глобалния технически прогрес, включвайки: модернизации в космическото оборудване като по-малки сателити; дронове и роботи, използвани за борба с природните стихии; уникални пожарни коли; полицейско оборудване и киберсигурност. Аеронавтика и сигурност от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Железопътен транспорт
  Железопътен транспорт Железопътен транспорт

  Железопътният сектор е едно от индустриалните съкровища на Австрия. Като глобални лидери в железопътните патенти, 70% от продуктите се изнасят. Продуктите покриват пълната гама – от релсови вагони до релси, технология за безопасност и контрол, и леки релсови системи като трамваи и метро системи за градски зони. Железопътен транспорт от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Логистика
  Логистика Логистика

  11,000 логичстични компании осигуряват процеси за планиране и контрол на товари, информация и пътникопотоци. Технологичните иновации като дигитализация, облачна технология и интелигентни транспортни системи, и общностните промени като електронна търговия и зелена логистика, се изправят пред нови възможности. Логистика от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Морска промишленост
  Морска промишленост Морска промишленост

  Въпреки, че е континентална страна, Австрия има силна репутация в морската индустрия. Тя обхваща корабостроене, яхти и круизни кораби, двигатели, корабостроителници, системи за околна среда и безопасност, и системи за управление на пристанища и логистика – за използване в редица морски и континентални водни пътища. Морска промишленост от Австрия – Surprisingly Ingenious 

Промишленост / Машиностроене / Материали

 • Електротехника/Електроника/Мехатроника
  Електротехника/Електроника/Мехатроника Електротехника/Електроника/Мехатроника

  Втори по големина индустриален работодател, този сектор е фокусиран както към проучвания, така и към обучения. 80% от продуктите са за над 150 страни - включително за осветителни технологии, за енергозахранване, медицина и продукти за пътно конструиране. Нарастващата дигитализация превръща този сектор в жизненоважен за бъдещето ни. Електротехника / електроника / мехатроника от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Изграждане на съоръжения/Смарт Фабрика
  Изграждане на съоръжения/Смарт Фабрика Изграждане на съоръжения/Смарт Фабрика

  Австрия е известна като една от водещите страни в заводския инженеринг и конструиране, както и промишлената механизация. Експертността ѝ в създаването на "интелигентни фабрики", в които дигитализацията е изключително важна, допринася за успеха на много индустриални сектори, включително металургията, пластмасата и минното дело. Изграждане на съоръжения и Смарт Фабрика от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Метали / Преработване
  Метали / Преработване Метали / Преработване

  Революционната технология на Австрия създава изключителни метални продукти за износ, включително влакови релси, безшевни алуминиеви тръби, алуминиеви тръбни продукти и битови продукти. Австрийските компании разработват и изнасят ненадминати по вида си машини за производство и обработка на метали. Метали / преработване от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Нови материали/Свързващи компоненти
  Нови материали/Свързващи компоненти Нови материали/Свързващи компоненти

  Новите материали и сплави носят конкурентно предимство на много промишлености, включително автомобилна, въздухоплавателна, химически и медицински технологии и науки за живота. Измежду много други приложения те могат да удължат живота на батериите за мобилни телефони и да повишат качеството на живот за хора с медицински импланти. Нови материали и свързващи компоненти от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Хартия/Опаковки
  Хартия/Опаковки Хартия/Опаковки

  Специална хартия, опаковки, гофриран картон и опаковъчни машини са част от областите на експертност на Австрия. 85% от хартиените продукти се изнасят. Секторът е пионер в устойчивостта, славещ се като най-големият производител на боядисани рециклирани картони в света и първата хартия, невлияеща на климата. Хартия и опаковки от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Химия/Пластмаси
  Химия/Пластмаси Химия/Пластмаси

  Със силна репутация за най-високо качество, този сектор разполага с разнообразен спектър от продукти, от бои до торове, автомобилни и самолетни компоненти и пластмасови опаковки. Основните стимули като "Интелигентни пластмаси", които оглавяват проектите в интерфейса на мехатрониката, пластмасата и дизайна, отвеждат Австрия начело на играта. Химия / пластмаси от Австрия – Surprisingly Ingenious

Строителство / Инфраструктура

 • Архитектура
  Архитектура Архитектура

  С повече от 5 000 архитекти Австрия е добре позната със строителството от дърво и иновациите с материали като криво стъкло и енергийно-продуктивни фасади. Технологията за пасивни къщи води началото си от Австрия с множество пасивни къщи по света и е във възход. Архитектура от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Енергийна ефективност/Зeлено строителство
  Енергийна ефективност/Зeлено строителство Енергийна ефективност/Зeлено строителство

  Австрия е лидер в технологиите за устойчиво строителство - от висококачествени прозорци до пасивна вентилация, отопление с биомаса и системи за слънчева енергия. Австрия играе ключова роля в разработването на първите пасивни къщи. Секторът се поддържа от двойна образователна система, която поставя силен акцент върху професионално обучение. Енергийна ефективност / Зeлено строителство от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Недвижими имоти/Мениджмънт на недвижимите имоти
  Недвижими имоти/Мениджмънт на недвижимите имоти Недвижими имоти/Мениджмънт на недвижимите имоти

  На пазара за имоти, който става все по-рентабилен, работата с недвижими имоти поддържа купувачи и инвеститори както в страната, така и от чужбина. Те предлагат администриране на недвижими имоти, управление на сгради, оценка и закупуване на имоти, интелигентни домове и консултиране за устойчивост, както и разработване на проекти. Недвижими имоти / Мениджмънт на недвижимите имоти от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Сградна техника & интериорно изграждане
  Сградна техника & интериорно изграждане Сградна техника & интериорно изграждане

  Строителните технологии контролират отоплението, водоснабдяването, въздухоподаването и сметосъбирането в сградите. Освен всичко друго те включват газопроводно изграждане, екоенергийна технология и осветление. Вътрешните покрития включват под, стени и тавани, стълбищни конструкции, ключарство, боядисване и облицоване с плочки. Сградна техника и интериорно изграждане от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Строителство/Строителни материали
  Строителство/Строителни материали Строителство/Строителни материали

  Австрийският строителен сектор заема 12% от общата икономика. Около 4 250 компании осигуряват работа за търговци като строители, производители на пластмаса, дърводелци, електротехници и покривни специалисти. Те все повече използват "интелигентни" строителни материали като ултра-лек цимент, въглероден цимент и некорозивни фенолни пени. Строителство на сгради / Строителни материали от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Технологии за градската среда
  Технологии за градската среда Технологии за градската среда

  Компаниите се фокусират върху подобряването на качеството на живот в града - транспорт, среда и енергия, ИКТ, сигурност и градоустройство. В "Интелигентен град" са засегнати проблеми с трафика като доставката на храна за застаряващото население. "Интелигентна енергия" се стреми да оптимизира използването на енергията. В ИКТ са важни елементи като сензорна технология и фиброоптични кабели.  Технологии за градската среда от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Транспортна инфраструктура/Гражданско строителство
  Транспортна инфраструктура/Гражданско строителство Транспортна инфраструктура/Гражданско строителство

  Австрия е пионер в този основен сектор, разработвайки нови технологии и иновативни модели за инвестиране. Тя е истински лидер в пътното и железопътно строителство, инженерство на летища, тунели и мостови строежи, основи и хидравлични съоръжения, както и изграждане на тръбопроводи и канализации. Транспортна инфраструктура / Гражданско строителство от Австрия – Surprisingly Ingenious

Технология

 • Аеронавтика/Сигурност
  Аеронавтика/Сигурност Аеронавтика/Сигурност

  Този сектор обхваща авиация, космически пътувания, безопасност, сигурност и защита. Той стои на челно място в глобалния технически прогрес, включвайки: модернизации в космическото оборудване като по-малки сателити; дронове и роботи, използвани за борба с природните стихии; уникални пожарни коли; полицейско оборудване и киберсигурност. Аеронавтика и сигурност от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Изграждане на съоръжения/Смарт Фабрика
  Изграждане на съоръжения/Смарт Фабрика Изграждане на съоръжения/Смарт Фабрика

  Австрия е известна като една от водещите страни в заводския инженеринг и конструиране, както и промишлената механизация. Експертността ѝ в създаването на "интелигентни фабрики", в които дигитализацията е изключително важна, допринася за успеха на много индустриални сектори, включително металургията, пластмасата и минното дело. Изграждане на съоръжения и Смарт Фабрика от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Нови материали/Свързващи компоненти
  Нови материали/Свързващи компоненти Нови материали/Свързващи компоненти

  Новите материали и сплави носят конкурентно предимство на много промишлености, включително автомобилна, въздухоплавателна, химически и медицински технологии и науки за живота. Измежду много други приложения те могат да удължат живота на батериите за мобилни телефони и да повишат качеството на живот за хора с медицински импланти. Нови материали и свързващи компоненти от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Софтуер и ИТ
  Софтуер и ИТ Софтуер и ИТ

  Софтуерите и ИТ бързо се разрастват и, с първостепенно значение на изследването и развитието, Австрия се нарежда измежду трите най-големи в европейските изследвания. Традиционни области като софтуери, управлявани услуги и големи решения за данни сега се допълват от ключови роли в индустрии като смартфони, летищни системи и интелигентна енергия. Софтуери и ИТ от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Телекомуникация
  Телекомуникация Телекомуникация

  Този сектор съчетава уменията на мрежовите оператори, доставчиците на услуги и производители на оборудване. Осем от десет производители на смартфони използват компоненти, разработени в Австрия! Компаниите си проправят път например с разработването на 5G, NFC чипове и вероятно най-малкият високоговорител в света. Телекомуникация от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Технологии за градската среда
  Технологии за градската среда Технологии за градската среда

  Компаниите се фокусират върху подобряването на качеството на живот в града - транспорт, среда и енергия, ИКТ, сигурност и градоустройство. В "Интелигентен град" са засегнати проблеми с трафика като доставката на храна за застаряващото население. "Интелигентна енергия" се стреми да оптимизира използването на енергията. В ИКТ са важни елементи като сензорна технология и фиброоптични кабели.  Технологии за градската среда от Австрия – Surprisingly Ingenious

Храни / Търговия на дребно / Потребителски стоки

 • Био/Органически храни
  Био/Органически храни Био/Органически храни

  С всеки пети хектар земеделска земя, обработвана по органичен начин, и 20,000 ферми, Австрия оглавява европейската лига за органично земеделие. Първата органична ферма датира от 20-те год. на XX век и днес обхватът на предлаганите продукти е впечатляващ - сирене и млечни продукти, месо, плодови сокове, хляб и тестени изделия, продукти от тиква, шоколад и зърнени изделия. Био / Органична храна от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Вино/Бира/Алкохолни напитки
  Вино/Бира/Алкохолни напитки Вино/Бира/Алкохолни напитки

  Повече от 9,000 малки винарски компании се възползват от богатите почви на Австрия и разнообразие от грозде. В Австрия се отглеждат над 1,000 различни бири, като "наливната бира" става все по-популярна. Австрийските спиртни напитки включват шнапс, ликьори и все повече водка и джин. Вино / Бира / Алкохолни напитки от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Спорт/Свободно време
  Спорт/Свободно време Спорт/Свободно време

  Секторът за спорт и свободно време предлага разнообразие – включва фитнес центрове, центрове за езда, туристически гидове, плаване с лодка, училища за танци и казина. Събитията са много популярни, като например оперните балове. Ските остават ключов фактор - Австрийските ски инструктори са от световна класа и са много търсени в страната и в чужбина.  Спорт / Свободно време от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Сребърна генерация
  Сребърна генерация Сребърна генерация

  Застаряващото ни общество е международен феномен. Вторичният пазар на здравеопазването - частно финансирани услуги за здравеопазване - се налага като огромен пазар. Налице е и нарастваща тенденция за здравословни храни, хранителни добавки и натурална козметика – заедно с електроника за забавление, балнео-пътувания и мобилни телефони от висок клас. Сребърна генерация от Австрия – Surprisingly Ingenious

 • Храни/Безалкохолни напитки
  Храни/Безалкохолни напитки Храни/Безалкохолни напитки

  Австрия изнася хранителни стоки и безалкохолни напитки в 180 страни. Една от всеки шест длъжности са в този сектор. Специализираните продукти включват сирена, сладка, консервирани месни продукти, шоколадови сладкиши, плодови сокове и студен чай. Малко известен факт е, че най-големият производител на енергийни напитки е австрийски! Хранителни стоки / Безалкохолни напитки от Австрия – Surprisingly Ingenious

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA