Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Odvetvia

 
Zvoľte si zo zoznamu odvetví a informujte sa o hospodárskych odvetviach v Rakúsku. Nájdete tu prehľad o zvolených odvetviach a cielene môžete vyhľadávať obchodných partnerov.

Energie/Udržateľnosť/Prírodné zdroje

 • Energetická efektívnosť/Zelené budovy
  Energetická efektívnosť/Zelené budovy Energetická efektívnosť/Zelené budovy

  Rakúsko je lídrom v trvalo udržateľných technológiách budov, a to od vysokokvalitných okien po pasívnu ventiláciu, kúrenie biomasou a systémy solárnej energie. Rakúsko zohralo kľúčovú úlohu vo vývoji prvých pasívnych domov. Tento sektor je podopretý systémom duálneho vzdelávania, ktorý kladie silný dôraz na odborné vzdelávanie. Energetická efektívnosť a zelené budovy z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Energetický priemysel
  Energetický priemysel Energetický priemysel

  Rakúsky energetický sektor zahŕňa produkciu ropy a prírodného plynu, výrobu a zásobovanie elektrickou energiou, turbínové a potrubné konštrukcie, skladovacie systémy a obnoviteľné zdroje energie. Rakúsko hrá takisto dôležitú úlohu ako tranzitná krajina, špeciálne v prípade ropovodu Transalpine, a takisto má významné úložiská plynu. Energetický priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Lesníctvo/Drevárenský priemysel
  Lesníctvo/Drevárenský priemysel Lesníctvo/Drevárenský priemysel

  Lesy chránia biodiverzitu a slúžia na rekreáciu. Takmer polovica rakúskych lesov sa využíva na lesné hospodárstvo. Drevo, dôležitý obnoviteľný zdroj, sa používa pri výrobe okien, podláh, vopred zmontovaných domov, laminátu, výrobe papiera a spracovávaní dosiek, nábytku a pri výrobe energie z biomasy. Rakúsko je takisto lídrom vo výrobe drevospracujúcich strojov. Lesníctvo a drevársky priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Obnoviteľné zdroje energie
  Obnoviteľné zdroje energie Obnoviteľné zdroje energie

  Rakúsko má vynikajúcu reputáciu, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie – od hydroelektrickej a veternej energie po solárnu, geotermálnu, prílivovú energiu a energiu z biomasy. Spoločnosti sú väčšinou svetovými šampiónmi so špeciálnym postavením na trhu, poskytujúc prispôsobené riešenia a riešenia na mieru. Takisto sú dôležité programy zacielené na vysokú energetickú efektivitu. Obnoviteľné zdroje energie z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

 • Poľnohospodárstvo
  Poľnohospodárstvo Poľnohospodárstvo

  Do tohto sektoru spadajú rastlinné a živočíšne produkty, osivo a krmivo, hnojivá a poľnohospodárske stroje. Takmer 2/3 produktov idú na export. V Rakúsku sa poľnohospodársky využíva 33 % pôdy a v roku 2015 malo najvyšší podiel ekologicky obhospodarovanej pôdy (viac ako 20 %) z celkovej poľnohospodársky využívanej pôdy. Poľnohospodárstvo z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Ťažobný priemysel
  Ťažobný priemysel Ťažobný priemysel

  Ťažobný priemysel zahŕňa extrakciu rudy (železná ruda, volfrám, železná sľuda) a priemyselné minerály (magnezit, soľ, mastenec, grafit, kaolín atď.). Tieto sa využívajú vo veľkom počte koncových použití, a to od výroby ocele po tvrdé kovové nástroje, farby, plasty, keramiku, farmaceutiká a stavebné materiály. Ťažobný priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Technológie životného prostredia
  Technológie životného prostredia Technológie životného prostredia

  Rakúsko je na čele technológií pomáhajúcich ochraňovať životné popredie a zlepšovať trvalú udržateľnosť – vrátane manažmentu odpadu, recyklácie, energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, manažmentu znečisteného ovzdušia a vody. Ako prvé na svete sú tu elektráreň vyrábajúca energiu z prílivovej energie a prvý veľký zelený pivovar. Technológie životného prostredia z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Kreatívne odvetvie

 • Architektúra
  Architektúra Architektúra

  S viac ako 5 000 architektmi je Rakúsko známe svojimi drevenými konštrukciami a materiálovou inováciou, akými sú zakrivené sklo a fasády vyrábajúce energiu. Technológia pasívneho domu má svoje korene v Rakúsku a počet pasívnych domov vo svete sa stále zvyšuje. Architektúra z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Dizajn
  Dizajn Dizajn

  Rakúski dizajnéri radi experimentujú – či už ide o priemyselný, produktový, grafický, sociálny alebo ekodizajn. Významné úspechy zaznamenal rakúsky dizajn pri vlakoch, požiarnych vozidlách, krištáľových produktoch, optických presných zariadeniach a v klenotníctve. V roku 2015 bolo zaregistrovaných približne 2 000 patentov, 14 celosvetovo. Dizajn z Rakúska – Surprisingly Ingenious  

 • Hudba/Film/Zábava
  Hudba/Film/Zábava Hudba/Film/Zábava

  Rakúsko má veľmi bohatú hudobnú históriu a v súčasnosti investuje do výskumu a vývoja v tomto sektore viac prostriedkov ako do iných sektorov. Menšie veľtrhy so špeciálnym postavením na trhu ako WOMEX alebo džezový veľtrh Jazzmesse sú denným trendom. Domáci filmový priemysel pozostáva väčšinou z malých až stredne veľkých spoločností. Rakúsko má aj filmové pozadie – veľmi populárni filmoví producenti. Hudba, film a zábava z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Móda
  Móda Móda

  Módne produkty zahŕňajú spodnú bielizeň, slnečné okuliare a dokonca aj letecké uniformy. Dôležitými sú vysokokvalitné nite a látky; odevné technológie sú na vzostupe; a domáce textílie je možné nájsť v prestížnych budovách po celom svete. Technické textílie zahŕňajú ochranné, priemyselné a lekárske použitia. Móda z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Nábytok a interiér
  Nábytok a interiér Nábytok a interiér

  Špecialisti v oblasti textilu, nábytku, obkladu stien, svetelných doplnkov a inteligentných systémov správy energie – to všetko pre súkromných a obchodných zákazníkov. Rakúske spoločnosti sú na čele trendov vrátane individuálneho prispôsobenia produktov použitím tlačiarní 3D a trvalo udržateľného dizajnu. Nábytok a interiér z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

 • Umenie/Kultúra
  Umenie/Kultúra Umenie/Kultúra

  Umenie v Rakúsku prekvitá, a to vďaka priaznivej sociálnej a politickej klíme, cenovo dostupnému nájomnému a značným možnostiam financovania. Do umenia spadá krásne umenie, výtvarné umenie, architektúra, hudba, literatúra a výkonné umenia. A dôkaz úspechu? 196 verejných múzeí, 60 divadiel, tri opery a 70 festivalov. Umenie a kultúra z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Vydavateľstvá/Média/Reklama
  Vydavateľstvá/Média/Reklama Vydavateľstvá/Média/Reklama

  Mediálny priestor v Rakúsku pozostáva z televízie, rádia, tlačených a digitálnych médií. Malé až stredné veľké podniky dominujú v sektore so špeciálnym biznisom, obzvlášť vo vydavateľskom odvetví. Pre reklamný priemysel je signifikantný nárast digitálnych médií a stratégií, mobilné technológie sú pritom najväčšou „hnacou silou“. Vydavateľstvá, médiá a reklama z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Mobilita

 • Automobilový priemysel
  Automobilový priemysel Automobilový priemysel

  Vyše 700 malých, no vysoko inovatívnych spoločností, dodáva technologicky pokročilé časti – od jednotiek s pohonom všetkých kolies po spaľovacie valce a batérie elektromobilov – a to pre širokú škálu výrobcov automobilov. Takisto je dôležitá kompletná výroba vozidiel, ako je to napr. v prípade série BMW 5 zo začiatku 2017. Automobilový priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Letectvo/Bezpečnosť
  Letectvo/Bezpečnosť Letectvo/Bezpečnosť

  Tento sektor zahŕňa letectvo, cestovanie do vesmíru, bezpečnosť, zabezpečenie a obranu. Je na špičke globálneho technologického pokroku a zahŕňa: pokroky vo vesmírnom vybavení, ako sú menšie satelity; drony a roboty určené na použitie pri prírodných katastrofách; špičkové požiarne vozidlá; policajné vybavenie a kyberbezpečnosť. Letectvo a bezpečnosť z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Logistika
  Logistika Logistika

  11 000 logistických spoločností poskytuje procesy pre plánovanie a riadenie nákladu, informácie a prúdy cestujúcich. Technologické inovácie ako digitalizácia, technológia cloud a systémy inteligentnej prepravy a spoločenské zmeny ako e-commerce a „zelená logistika“ (green logistics) sú otvorené novým príležitostiam. Logistika z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Námorný priemysel
  Námorný priemysel Námorný priemysel

  Napriek tomu, že Rakúsko je vnútrozemskou krajinou, má veľmi dobrú reputáciu v oblasti námorného priemyslu. Do tohto sektoru spadajú stavba a oprava lodí, jácht a výletných lodí, ďalej motory, doky, environmentálne a bezpečnostné systémy a systémy pre správu prístavov a logistiku – pre použitie na vnútrozemských aj morských vodných cestách. Námorný priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Železničná doprava
  Železničná doprava Železničná doprava

  Sektor železničnej dopravy je veľmi dôležitým priemyslom Rakúska. Rakúsko je globálnym lídrom v patentoch železničnej dopravy, 70 % produktov sa vyváža. Produkty pokrývajú plnú škálu – od koľajnicových nosičov ku tratiam, bezpečnostné a kontrolné technológie a ľahké železničné systémy ako električky a systémy metier pre mestské oblasti. Železničná doprava z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Potraviny/Obchod/Spotrebný tovar

 • Biopotraviny
  Biopotraviny Biopotraviny

  S každým piatym ekologicky obhospodarovaným hektárom poľnohospodárskej pôdy a 20 000 farmami je Rakúsko v rámci Európy na čele v oblasti ekologického hospodárstva. Prvá biofarma bola založená v 20. rokoch 20. storočia a dnes je škála ponúkaných produktov široká – syr a mliečne výrobky, mäso, ovocné džúsy, chlieb a pečivo, tekvicové produkty, čokoláda a cereálie. Biopotraviny z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Potraviny/Nealkoholické nápoje
  Potraviny/Nealkoholické nápoje Potraviny/Nealkoholické nápoje

  Rakúsko exportuje potraviny a nealkoholické nápoje do 180 krajín. Jedno zo šiestich pracovných miest je závislé od tohto sektoru. Špecializované produkty zahŕňajú syry, džemy, údené mäsové produkty, čokoládové produkty, ovocné džúsy a ľadové čaje. Aj keď je to málo známe, najväčším svetovým výrobcom energetických nápojov je Rakúsko! Potraviny a nealkoholické nápoje z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Silver Generation
  Silver Generation Silver Generation

  Medzinárodným fenoménom je starnúca spoločnosť. Trh sekundárneho zdravotníctva – súkromne financované zdravotnícke služby – neustále rastie a má tendenciu stať sa veľkým trhom. Rastúcim trendom sú takisto zdravé potraviny a jedlá, potravinové doplnky a prírodná kozmetika – spolu so zábavnou elektronikou, výletmi „wellness“ a mobilnými telefónmi pre seniorov. Silver Generation z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Šport a voľný čas
  Šport a voľný čas Šport a voľný čas

  Ponuka aktivít v rámci športu a voľného času je veľmi rôznorodá – fitnescentrá, jazdecké stajne, turistické akcie, jazda na člne, tanečné školy a kasína. Takisto sú tu veľmi populárne aj udalosti a akcie ako bály v opere. No kľúčovou aktivitou zostáva stále lyžovanie – rakúski lyžiarski inštruktori patria medzi svetovú triedu a sú veľmi žiadaní, tak doma, ako aj v zahraničí  Šport a voľný čas z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Víno/Pivo/Destiláty
  Víno/Pivo/Destiláty Víno/Pivo/Destiláty

  Rakúsko má bohatú pôdu a širokú škálu pestovaného viniča. A práve toto využíva viac ako 9 000 menších vinárskych podnikov. V Rakúsku sa varí vyše 1 000 rôznych druhov piva, a práve „remeselné pivá“ sú čoraz populárnejšie. Rakúsky alkohol zahŕňa pálenku, destiláty a v rastúcej miere aj vodku a gin. Víno, pivo, destiláty z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Priemysel/Strojárstvo/Materiály

 • Chemický a plastikársky priemysel
  Chemický a plastikársky priemysel Chemický a plastikársky priemysel

  So svojou vysokou reputáciou zahŕňa tento sektor rozsiahlu produktovú škálu od farieb po hnojivá, komponenty do automobilov a lietadiel a umelohmotné obaly. Vďaka hlavným iniciatívam, ako „Chytré plasty“, ktoré preferujú projekty na rozhraní mechatroniky, plastikárskeho priemyslu a dizajnu, je Rakúsko významným hráčom v tejto oblasti. Chemický a plastikársky priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Elektronický a elektrotechnický priemysel/Mechatronika
  Elektronický a elektrotechnický priemysel/Mechatronika Elektronický a elektrotechnický priemysel/Mechatronika

  Tento sektor, ktorý je druhým najväčším priemyselným zamestnávateľom, je intenzívne zameraný tak na výskum, ako aj oblasť tréningu. 80 % produktov sa vyváža do vyše 150 krajín – vrátane svetelnej technológie, energie, medicínskych produktov a produktov dopravného inžinierstva. S rastúcou digitalizáciou sa tento sektor stáva čoraz nevyhnutnejším pre našu budúcnosť. Elektronický a elektrotechnický priemysel a mechatronika z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Kovy / Obrábanie kovov
  Kovy / Obrábanie kovov Kovy / Obrábanie kovov

  Rakúska špičková technológia vytvára výnimočné kovové výrobky pre export vrátane traťových koľají, bezšvových oceľových rúrok, produktov z hliníka a produktov do domácností. Rakúske spoločnosti taktiež vyrábajú moderné, na export určené stroje na výrobu a spracovanie kovov. Kovy a spracovanie kovov z Rakúska – jednoducho geniálne

 • Nové materiály/Kompozity
  Nové materiály/Kompozity Nové materiály/Kompozity

  Nové materiály a kompozitné materiály sú výhodou pre veľa priemyselných odvetví vrátane automobilového, kozmického, chemického priemyslu, medicínskej techniky a Life science. Okrem iných využití môžu predĺžiť životnosť batérií mobilných telefónov a zvýšiť kvalitu života ľudí so zdravotníckymi implantátmi. Nové materiály a kompozity z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Papier a obaly
  Papier a obaly Papier a obaly

  Špeciálne papiere, obaly, vlnitá lepenka a baliace stroje – toto všetko sú oblasti rakúskej expertízy. 85 % papierových produktov sa exportuje. Tento sektor je priekopníckym v rámci trvalej udržateľnosti, preslávil najväčšieho svetového výrobcu natretých recyklovaných škatúľ a uviedol prvý papier bez dopadu na klímu. Papier a obaly z Rakúska – Surprisingly Ingenious   

 • Výstavba priemyselných budov/Smart Factory
  Výstavba priemyselných budov/Smart Factory Výstavba priemyselných budov/Smart Factory

  Rakúsko je renomovanou vedúcou krajinou v oblasti výstavby priemyselných budov a priemyselného strojárstva. Expertíza vo vybudovaní „inteligentných tovární“ (Smart factory), kde je čoraz dôležitejšia digitalizácia, prispieva k úspechu v mnohých priemyselných sektoroch vrátane metalurgie, plastov a ťažby. Výstavba priemyselných budov a Smart Factory z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Služby

 • Bankovníctvo/Poisťovníctvo
  Bankovníctvo/Poisťovníctvo Bankovníctvo/Poisťovníctvo

  V bankovníctve, v ktorom dominujú regionálne úverové inštitúcie a krajinské banky (Landesbanken) zohrávajú kľúčovú úlohu tak osobné služby, ako aj zvyšujúca sa digitalizácia. Sektor poisťovníctva pokračuje v raste, aby mohol špeciálne spĺňať vyššie požiadavky zo strany CEE (Central and Eastern Europe – stredná a východná Európa). Systémy inteligentnej asistencie postupne nahrádzajú niektoré úlohy ľudí. Bankovníctvo a poisťovníctvo z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

 • Infraštruktúra a know-how cestovného ruchu
  Infraštruktúra a know-how cestovného ruchu Infraštruktúra a know-how cestovného ruchu

  Tento sektor zahŕňa strediská zimných športov, poradenstvo v oblasti infraštruktúry, ubytovania a odbornej výučby. Tradičné zimné centrá teraz ponúkajú nové služby, ako napr. termálne kúpele. V lete sú čoraz populárnejšie horské železnice. Rakúsko je svetovým lídrom vo výrobe vysokokvalitného vybavenia ako lyžiarske lanovky. Infraštruktúra a know-how cestovného ruchu z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Inžinierstvo
  Inžinierstvo Inžinierstvo

  Práca inžinierov je často skrytá, no pre náš svet z viacerých aspektov nevyhnutne dôležitá. Pod týmito kvalifikáciami sa rozumejú poradenstvo, plánovanie, vymeriavanie, analýzy a manažment – v rôznych oblastiach ako v mechanike a elektrotechnike, interiérovej architektúre, vodnom hospodárstve a krajinnom plánovaní. Inžinierstvo z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Poradenstvo
  Poradenstvo Poradenstvo

  Trh poradenstva v Rakúsku založený na vedomostiach dosahuje vysoký a kontinuálny rast približne 7 % ročne. S viac ako 7 500 zamestnávateľmi a viac ako 70 000 zamestnancami je to jedno z najintenzívnejšie rastúcich odvetví zavádzajúce inováciu a vytvárajúce ďalšie pracovné miesta. Jednou z oblastí zaznamenávajúcich rast je bezpečnosť informácií a dát. Poradenstvo z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Šport a voľný čas
  Šport a voľný čas Šport a voľný čas

  Ponuka aktivít v rámci športu a voľného času je veľmi rôznorodá – fitnescentrá, jazdecké stajne, turistické akcie, jazda na člne, tanečné školy a kasína. Takisto sú tu veľmi populárne aj udalosti a akcie ako bály v opere. No kľúčovou aktivitou zostáva stále lyžovanie – rakúski lyžiarski inštruktori patria medzi svetovú triedu a sú veľmi žiadaní, tak doma, ako aj v zahraničí  Šport a voľný čas z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Turizmus do Rakúska
  Turizmus do Rakúska Turizmus do Rakúska

  Rakúsko je veľmi populárnou turistickou destináciou, ktorá ponúka možnosti cestovania, vynikajúce ubytovanie, skvelé jedlá a vína, športové aktivity (lyžovanie, horská cyklistika, canyoning, pešia turistika, lezenie), významné akcie, koncerty a zdravotný turizmus. Na odborných školách a univerzitách je vysoký štandard v odbornej príprave zamestnancov a riadiacich pracovníkov. Turizmus do Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie Vzdelávanie

  Včasná odborná príprava je kľúčovou charakteristikou a 80 % mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov sa zúčastňuje na odbornej príprave. V rámci „duálneho vzdelávania“ sa v súčasnosti 110 000 učňov vzdeláva v 30 000 spoločnostiach. Využitie E-Learning-u rastie a sektor rakúskych univerzít je veľmi rozvinutý. Vzdelávanie z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

Stavebníctvo/Infraštruktúra

 • Architektúra
  Architektúra Architektúra

  S viac ako 5 000 architektmi je Rakúsko známe svojimi drevenými konštrukciami a materiálovou inováciou, akými sú zakrivené sklo a fasády vyrábajúce energiu. Technológia pasívneho domu má svoje korene v Rakúsku a počet pasívnych domov vo svete sa stále zvyšuje. Architektúra z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Dopravná infraštruktúra/Podzemné stavby
  Dopravná infraštruktúra/Podzemné stavby Dopravná infraštruktúra/Podzemné stavby

  Rakúsko je priekopníkom v tomto základnom sektore, a to vývojom nových technológií a inovačných investičných modelov. Je skutočným lídrom v stavbe ciest a železničných stavieb, letísk, tunelov a mostov, základov a vodnom staviteľstve a v konštrukcii potrubí a kanálov. Dopravná infraštruktúra a podzemné stavby z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Energetická efektívnosť/Zelené budovy
  Energetická efektívnosť/Zelené budovy Energetická efektívnosť/Zelené budovy

  Rakúsko je lídrom v trvalo udržateľných technológiách budov, a to od vysokokvalitných okien po pasívnu ventiláciu, kúrenie biomasou a systémy solárnej energie. Rakúsko zohralo kľúčovú úlohu vo vývoji prvých pasívnych domov. Tento sektor je podopretý systémom duálneho vzdelávania, ktorý kladie silný dôraz na odborné vzdelávanie. Energetická efektívnosť a zelené budovy z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Nehnuteľnosti/Správa nehnuteľností
  Nehnuteľnosti/Správa nehnuteľností Nehnuteľnosti/Správa nehnuteľností

  Do trhu s majetkom prúdi čoraz viac investícií a profesie v oblasti nehnuteľností sú zamerané na podporu domácich a medzinárodných kupujúcich a investorov. V rámci týchto profesií je v ponuke správa nehnuteľností, správa budov, ohodnotenie majetku a obstarávanie, poradenstvo v oblasti inteligentných domácností a trvalej udržateľnosti a vývoj projektu. Nehnuteľnosti a správa nehnuteľností z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Pozemné staviteľstvo/Stavebné materiály
  Pozemné staviteľstvo/Stavebné materiály Pozemné staviteľstvo/Stavebné materiály

  Rakúsky sektor pozemného staviteľstva tvorí približne 12 % celkovej ekonomiky. Okolo 4 250 spoločností zamestnáva stavbárov, fasádnikov, tesárov, elektrikárov a pokrývačov. Čoraz viac sa používajú „inteligentné“ stavebné materiály ako ultra ľahký betón, uhlíkový betón a nehrdzavejúca spenená fenolová pena. Pozemné staviteľstvo/Stavebné materiály z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Technika budov/Výstavba interiérov
  Technika budov/Výstavba interiérov Technika budov/Výstavba interiérov

  Techniky budov kontrolujú zásobovanie teplom, vodou, vzduchom a likvidáciu odpadu v budovách. Okrem iného zahŕňajú plynárenskú techniku, technológiu ekologickej energie a osvetlenie. Vnútorné dokončovacie práce zahŕňajúce pokrývanie podlahy, stien a stropu, budovanie schodísk, zámočnícke práce, natieranie a kachličkovanie. Technika budov a výstavba interiérov z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Urban Technologies
  Urban Technologies Urban Technologies

  Spoločnosti zameriavajúce sa na zvýšenie kvality života v meste – v oblasti dopravy, prostredia a energie, informačných a komunikačných technológií, bezpečnosti a plánovania mesta. Jednou z najdôležitejších tém v rámci „inteligentného mesta“ (smart city) je otázka dostupnosti stravovania starnúcej populácie. Cieľom „inteligentných energií“ (Smart energy) je optimalizovať energetické využitie. V rámci informačných a komunikačných technológií sú dôležité témy ako senzorová technológia a optické káble. Urban Technologies z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Technológie

 • Letectvo/Bezpečnosť
  Letectvo/Bezpečnosť Letectvo/Bezpečnosť

  Tento sektor zahŕňa letectvo, cestovanie do vesmíru, bezpečnosť, zabezpečenie a obranu. Je na špičke globálneho technologického pokroku a zahŕňa: pokroky vo vesmírnom vybavení, ako sú menšie satelity; drony a roboty určené na použitie pri prírodných katastrofách; špičkové požiarne vozidlá; policajné vybavenie a kyberbezpečnosť. Letectvo a bezpečnosť z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Nové materiály/Kompozity
  Nové materiály/Kompozity Nové materiály/Kompozity

  Nové materiály a kompozitné materiály sú výhodou pre veľa priemyselných odvetví vrátane automobilového, kozmického, chemického priemyslu, medicínskej techniky a Life science. Okrem iných využití môžu predĺžiť životnosť batérií mobilných telefónov a zvýšiť kvalitu života ľudí so zdravotníckymi implantátmi. Nové materiály a kompozity z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Software & IT
  Software & IT Software & IT

  Softvér a IT sa rapídne rozširujú a s rastúcou dôležitosťou výskumu a vývoja je Rakúsko medzi tromi kľúčovými hráčmi v rámci európskeho výskumu. Tradičné oblasti ako softvér, manažované služby a riešenia „big data“ sú teraz doplnené kľúčovými rolami v priemysle, ako sú inteligentné telefóny, letiskové systémy a systémy inteligentnej energie – „smart energy“. Softvér a IT z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Telekomunikácie
  Telekomunikácie Telekomunikácie

  Tento sektor kombinuje schopnosti sieťových operátorov, sieťových poskytovateľov a výrobcov príslušenstva. Osem z desiatich výrobcov smartfónov používajú komponenty vyvinuté v Rakúsku! A vývoj v tomto sektore napreduje ďalej, napr. vyvíjaním siete 5G, čipov NFC a s najvyššou pravdepodobnosťou aj s najmenším reproduktorom na svete. Telekomunikácie z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

 • Urban Technologies
  Urban Technologies Urban Technologies

  Spoločnosti zameriavajúce sa na zvýšenie kvality života v meste – v oblasti dopravy, prostredia a energie, informačných a komunikačných technológií, bezpečnosti a plánovania mesta. Jednou z najdôležitejších tém v rámci „inteligentného mesta“ (smart city) je otázka dostupnosti stravovania starnúcej populácie. Cieľom „inteligentných energií“ (Smart energy) je optimalizovať energetické využitie. V rámci informačných a komunikačných technológií sú dôležité témy ako senzorová technológia a optické káble. Urban Technologies z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Výstavba priemyselných budov/Smart Factory
  Výstavba priemyselných budov/Smart Factory Výstavba priemyselných budov/Smart Factory

  Rakúsko je renomovanou vedúcou krajinou v oblasti výstavby priemyselných budov a priemyselného strojárstva. Expertíza vo vybudovaní „inteligentných tovární“ (Smart factory), kde je čoraz dôležitejšia digitalizácia, prispieva k úspechu v mnohých priemyselných sektoroch vrátane metalurgie, plastov a ťažby. Výstavba priemyselných budov a Smart Factory z Rakúska – Surprisingly Ingenious

Zdravie

 • Infraštruktúra zdravotníctva a inštitúcie/zariadenia
  Infraštruktúra zdravotníctva a inštitúcie/zariadenia Infraštruktúra zdravotníctva a inštitúcie/zariadenia

  Rakúsko si vybudovalo celosvetovú reputáciu vybudovaním zákazkových zdravotníckych zariadení a systémov hygieny, prepravy a komunikácie pre zdravotníctvo a zdravotnícky priemysel.  Tento sektor takisto zahŕňa poskytovateľov a konzultantov, ktorí ponúkajú a poskytujú svoje znalosti prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení. Infraštruktúra zdravotníctva a inštitúcie/zariadenia z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Life Science a farmaceutický priemysel
  Life Science a farmaceutický priemysel Life Science a farmaceutický priemysel

  Rakúsko investuje značné finančné prostriedky do biotechnológií, jedného z najintenzívnejšie rastúceho sektoru vo svete. Rakúsko je silným hráčom na poli výroby vakcín a liekov proti chorobám ako rakovina a diabetes. Nové oblasti špecializácie zahŕňajú personalizovanú medicínu, odevy, telemedicínu a mHealth. Life Science a farmaceutický priemysel z Rakúska – Surprisingly Ingenious 

 • Medicínska technika a laboratórne zariadenia
  Medicínska technika a laboratórne zariadenia Medicínska technika a laboratórne zariadenia

  Rakúsko si vybudovalo celosvetovú reputáciu v špecializácii na medicínsku technológiu, a to v rámci celej škály: od obväzových materiálov po kolieskové vozíky, od skenerov CT po injekčné striekačky a dentálne nástroje. Digitalizácia poskytuje stimul pre technologické inovácie v oblasti zosieťovaného a mobilného zdravotníctva. Medicínska technika a laboratórne zariadenia z Rakúska – Surprisingly Ingenious

 • Silver Generation
  Silver Generation Silver Generation

  Medzinárodným fenoménom je starnúca spoločnosť. Trh sekundárneho zdravotníctva – súkromne financované zdravotnícke služby – neustále rastie a má tendenciu stať sa veľkým trhom. Rastúcim trendom sú takisto zdravé potraviny a jedlá, potravinové doplnky a prírodná kozmetika – spolu so zábavnou elektronikou, výletmi „wellness“ a mobilnými telefónmi pre seniorov. Silver Generation z Rakúska – Surprisingly Ingenious

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA