Advantage Austria نمایش فهرست

140 سال بهبود بهره وری در تولید
محصولات کشاورزی

یک کمپانی خانوادگی اتریشی دهه ها است که استاندارد های کشاورزی را بالا می برد.

شرکت
Pöttinger
در سال 1871 تاسیس شد و از آن زمان به صورت تنگاتنگی با کشاورزی پیوند خورده است. در سال 1960 یک ماشین ساز اهل گریس کیرشن موفق شد ماشین علف زن خود متحرکی بسازد که باعث پیشرفت های عظیمی شد. این دستگاه و سایر اختراعات این شرکت خانوادگی به کشاورزان کمک کرد تا کارهای طاقت فرسای دستی را به راحتی انجام دهند.

شرکت پوتینگرهمچنین از ابتدادر زمینه ماشین های حمل بار فعال بوده و امروزه هم در این زمینه پیشرو بازار جهانی است. طیف محصولات این شرکت مرتبا گسترش یافته و اکنون تمام چرخه کاشت، داشت و برداشت را پوشش می دهد: ماشین های علف زنی، حمل، درو، انبارکننده و همچنین ابزارهای کار بر روی زمین کشت مثل ماشین های شخم زن و بذرپاش.

کیفیت بی نظیر محصولات این شرکت خانوادگی نه تنها در خود اتریش که با 13 شعبه و 3 خط تولید در تمام جهان مورد استقبال و استفاده قرار می گیرد.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA