Advantage Austria Показване навигация

Техника за селското и горското стопанство           

Репутацията на Австрия в селското и горското стопанство в голяма степен се дължи на иновативните технологии. Тя е лидер при опаковането на много видове селскостопански и дървообработващи машини, както и износител на своя експертен опит в целия свят. Селско и горско стопанство от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA