Advantage Austria Pokaži navigaciju

poljoprivreda i šumartsvo

Reputacija Austrije u poljoprivredi i šumarstvu duguje mnogo korištenju inovativne tehnologije – Austrija je predvodnik u proizvodnji mnogih vrsta poljoprivredne i mehanizacije za obradu drveta, te svoju stručnost izvozi širom svijeta. Poljoprivreda i šumarstvo iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA