Advantage Austria نمایش فهرست

اقتصاد کشاورزی و جنگداری          

بخش زیادی از شهرت اتریش در کشاورزی و جنگل داری به لطف فن آوری ابتکاری آن حاصل شده است، چرا که در زمینه انواع بسیاری از ماشین آلات کشاورزی و صنایع چوب پیشگام است و تخصص خود را به سراسر جهان صادر می کند. کشاورزی و جنگل داری اتریش – Surprisingly Ingenious

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA