Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Poljoprivreda i šumarstvo

Svoj ugled u oblasti poljoprivrede i šumarstva Austrija u velikoj meri duguje inovativnim tehnologijama. Ona prednjači u proizvodnji mnoštva tipova poljoprivrednih mašina i mašina za obradu drvne građe. Njeni su stručnjaci cenjeni u celom svetu. Poljoprivreda i šumarstvo Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA