Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Селското и горското стопанство е важна и експортно ориентирана част от австрийската икономика. Многообразните чуждестранни пазари с различните им изисквания и необходимостта от модерни и иновационни технологии се явяват отново и отново интересно предизвикателство за бранша. Благодарение на точните познания за пазарите и вземането под внимание на специфичните потребности на партньорите си австрийските предприятия доставят селскостопанска и горска техника като посадъчни машини, машини за прибиране на реколтата, оборудване за помещения за отглеждане на животни, аграрна химия или харвестъри на клиенти от цял свят. Но и живите животни и генетиката от Австрия непрекъснато намират нови пазари.

Съдържание:

Иновационна техника

Модерната селскостопанска и горска техника е белязана от иновациите, гарантиращи идеално приспособяване към структурните промени. Напълно естествено е и прилагането на най-модерната информационна техника в този бранш. Към широката палитра от рентабилни и качествени австрийски експортни стоки в областта на селскостопанска и горска техника се числят следните артикули:

  • Посадъчни машини
  • Машини за прибиране на реколтата
  • Машини за наторяване
  • Оборудване за помещения за отглеждане на животни
  • Инсталации за производство на биогаз
  • Техника за силажиране и хранене на животни
  • Метеорологични станции
  • Техника за превозване на дървесина
  • Харвестъри

и много други продукти, съответстващи на най-новото ниво на техниката.

Precision Farming

Един от многото примери за съвременна , надеждна техника от Австрия: Управляваните чрез сателити навигационни и картиращи системи в модерните трактори служат за целенасоченото разпределение на количествата.

Добро представителство

Австрийските производители на селскостопански машини и уреди, както и производителите на горска техника се представляват от  Браншова асоциация на машиностроителната, еталопреработващата и леярската промишленост (FMMI) .

Браншовият съюз на машиностроителната и металообработващата промишленост ( FMMI ) е член на Европейската федерация на производителите на дървообработващи машини EUMABOIS ( European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers ) и на Европейския комитет на асоциациите на производителите на селскостопански машини CEMA ( The European Committee of Associations of Manufacturers of Agricultural Machinery ). Понастоящем CEMA и EUMABOIS представляват интересите и исканията на 14 страни на международно ниво, например в областта на панаирното дело.

Международна компетентност

Австрийската селскостопанска и горска техника заема абсолютното челно място в множество области. В някои сегменти австрийските производители са дори пазарни лидери. Експортните успехи на бранша излизат извън пределите на Европа и дори в Китай, Япония и САЩ са се убедили в австрийското качество. 

Пазари, нуждаещи се от наваксване

Страни от ЕС като Словакия, Чехия и Унгария, както и Русия или Украйна се причисляват към страните, в които селското и горското стопанство е съществен икономически отрасъл. Австрийските доставчици могат да покрият голямата нужда от модерна селскостопанска и горска техника и експортират оптимални решения за различните пазари.

Горската техника глобално и локално

През последните години Централна и Южна Азия бяха динамични експортни пазари за горска техника, както и Източна Европа, Русия и Турция, а също така и Близкия и Средния Изток. Австрийските производители използват традиционно силния централноевропейски клъстер в областта на горската техника чрез сътрудничество и извършването на доставки с производители в Германия, Северна Италия и Чешката република.

Последна актуализация на:
2017.11.13
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA