Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Zemědělství a lesnictví jsou důležitými odvětvími rakouského hospodářství a tato odvětví jsou zaměřená na vývoz. Stále zajímavou výzvou v této oblasti jsou nejrůznější zahraniční trhy pro export, jejich rozdílné požadavky a poptávka po moderní a inovativní technologii. Rakouské podniky přesně znají trhy svých obchodních partnerů a při dodávkách zemědělských a lesnických strojů, jako jsou secí stroje, sklizňové stroje, zařízení pro účely ustájení zvířat a do chlévů, zemědělské chemické produkty nebo lesní kombajny, zohledňují specifické potřeby svých zákazníků na celém světě. Avšak trvale se na nových trzích uplatňuje též obchodování s živými zvířaty pocházejícími z Rakouska či oblast genetiky.

Obsah

Inovativní technika

Moderní zemědělská a lesnická technika se vyznačuje inovacemi; tyto inovace pak zaručují ideální přizpůsobení strukturálním změnám. V tomto odvětví je též samozřejmé používání nejmodernějších informačních technologií. Široké spektrum dynamického a vysoce kvalitního rakouského vývozního sortimentu v oblasti zemědělské a lesnické techniky zahrnuje:

  • secí stroje,
  • sklizňové stroje,
  • hnojicí stroje,
  • zařízení pro účely ustájení zvířat a zařízení do chlévů,
  • zařízení na bioplyn,
  • silážovací a krmicí technika,
  • meteostanice,
  • mechanizace pro přibližování a odvoz dříví,
  • lesní kombajny.

a mnoho dalších produktů odpovídajících nejnovějšímu stavu techniky.

Precision farming

Jeden z mnoha příkladů moderní, spolehlivé techniky z Rakouska: V moderních traktorech se využívají satelitní navigační a mapovací systémy k cílené těžbě odpovídajících objemů.

Zastoupení

Výrobce zemědělských strojů a zařízení, jakož i výrobce lesnické techniky v Rakousku zastupuje Sdružení kovotechnického průmyslu .

Subjekt Sdružení kovotechnického průmyslu je členem evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení EUMABOIS (European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers) a Evropského výboru sdružení výrobců zemědělské techniky CEMA (The European Committee of Associations of Manufacturers of Agricultural Machinery). Výbor CEMA a sdružení EUMABOIS zastupují zájmy aktuálně 14 zemí na mezinárodní úrovni, např. v oblasti veletrhů.

Mezinárodní zkušenost

Rakouská zemědělská a lesnická technika patří v mnoha oblastech k absolutní špičce. V některých segmentech zaujímají rakouští výrobci vedoucí postavení na světovém trhu. Vývozní úspěchy v tomto odvětví přesahují evropský prostor a na rakouskou kvalitu spoléhají též partneři v Číně, Japonsku či v USA.

Trhy s nutností dohnat, co bylo zameškáno

Země v EU jako Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko, ale i Ruská federace či Ukrajina patří k těm státům, v nichž zemědělství a lesnictví představují významné hospodářské odvětví. Rakouští dodavatelé dokáží uspokojit velkou poptávku po moderní zemědělské a lesnické technice a vyvážejí optimálně řešená zařízení přizpůsobená pro rozdílné trhy.

Lesnická technika na globální i místní úrovni

Vývoz lesnické techniky směřoval v posledních letech k uspokojení dynamické poptávky na trzích střední a jižní Asie, východní Evropy, Ruské federace a Turecka či Blízkého a Středního východu. Rakouští výrobci využívají tradičně silnou pozici odvětví lesnické techniky ve střední Evropě a fungující spolupráci v této oblasti, a to díky dodávkám výrobců v Německu, severní Itálii nebo České republice.

Datum poslední aktualizace
2017.11.13
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA