Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

GENEL BAKIŞ

Tarım ve ormancılık, Avusturya ekonomisinin önemli ve ihracat ağırlıklı bir parçasıdır. Çok farklı talepleri olan, modern ve yenilikçi teknolojilere ihtiyaç duyan dış pazarlar, sektör için son derece cazip ve önemli bir ilgi alanıdır. Dış pazarlar konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olan Avusturya firmaları, müşterilerinin özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle bütün dünyaya tohum ekme makinaları, hasat makinaları, ahır sistemleri, tarımda kullanılan kimyasallar veya Forst-Harvester orman işleme makinaları satmaktadırlar. Ancak Avusturya canlı hayvanlar ve genetik branşlarında da tüm dünyada sürekli olarak yeni pazarlar bulmaktadır.

İçerik:

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

Modern tarım ve orman teknolojisi, yapısal değişikliklere ideal bir uyumu garanti eden bir yenilikçilik tarafından şekillendirilmiştir. Bu sektörde elbette en modern bilgi teknolojileri de kullanılmaktadır. Avusturya'nın çok geniş tarım ve ormancılık teknolojisi yelpazesinde en yüksek performansa ve kalite bilincine sahip ihraç ürünleri şunlardır:

  • Tohum ekme makinaları
  • Hasat makinaları
  • Gübreleme makinaları
  • Ahır sistemleri
  • Biyogaz sistemleri
  • Silo doldurma ve yemleme teknolojisi
  • Hava durumu istasyonları
  • Kesilen ağaçların orman içinde taşınması teknolojisi
  • Harvester

Bunların yanı sıra, ileri teknolojiye sahip başka pek çok ürün de bulunmaktadır.

Hassas Tarımcılık

Avusturya'nın çağdaş, güvenilir teknolojisine bir örnek de, ürünün tarladan toplanmasında kullanılan modern traktörlerin uydu destekli navigasyon ve haritalama sistemlerine sahip olmalarıdır.

Başarılı temsil

Avusturyalı tarım makinaları ve tarım cihazları üreticileri ile ormancılık teknolojisi üreticileri, Metal Teknolojisi Sanayicileri Birliği tarafından temsil edilmektedir.

Metal Teknolojisi Sanayicileri Birliği, Avrupa Tahta İşleme Makinaları Birliği EUMABOIS (European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers) ile Avrupa Tarım Makinaları Birliği CEMA (The European Committee of Associations of Manufacturers of Agricultural Machinery) üyesidir. CEMA ile EUMABOIS halihazırda uluslararası platformda (örn. fuarlarda) 14 ülkenin menfaatlerini savunmakta ve sorunlarını dile getirmektedir.

ULUSLARARASI YETERLİLİK

Avusturya'nın tarım ve ormancılık teknolojisi pek çok alanlarda zirvede bulunmaktadır. Hatta bazı branşlarda Avusturyalı üreticiler dünya pazarında lider konumda bulunmaktadırlar. Bu branşlardaki ihracat başarısı Avrupa sınırlarının dışına taşmaktadır; Çin, Japonya ve ABD'deki iş ortakları da Avusturya ürünlerinin kalitesini kabul etmektedirler. 

Telafi İhtiyacı Hisseden Pazarlar

Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi AB ülkeleri, ancak aynı zamanda Rusya ve Ukrayna gibi başka ülkeler, tarım ve ormancılık alanlarının önemli bir ekonomi dalı teşkil ettiği ülkelerin başında gelmektedir. Avusturyalı tedarikçiler bu ülkelerde modern tarım ve ormancılık teknolojilerine duyulan ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahiptirler ve farklı pazarlara en uygun çözümler ihraç etmektedirler. 

Küresel ve Yerel Ormancılık Teknolojisi

Orta ve Güney Asya ülkelerinin yanı sıra Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri, ormancılık sektöründe son yılların dinamik pazarlarını teşkil etmektedirler. Avusturyalı üreticiler Almanya, Kuzey İtalya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki üreticilerle çeşitli alanlarda işbirliği yapmak suretiyle, Orta Avrupa'nın geleneksel olarak güçlü ormancılık meslek kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadırlar.

Son güncelleme:
2017.11.13
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA