Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Šta zajednički imaju BMW-ov motor i Mercedes-ova zvijezda? Oni su iz Austrije. Zato što se u Austriji proizvode svi dijelovi koji su neophodni za automobil. Takođe i cijela vozila, kao što je npr. terensko vozilo sa zvijezdom. Automobilsku industriju u svijetu karakteriše intenzivno umrežavanje pojedinih kompanija. Austrija kao dobavljač dijelova za vozila i tehnologija, pri tom predstavlja važnog igrača.

zadnji puta aktualizirano:
2018.01.11
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA