Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Ülevaade

Austria autotööstuse allahankevaldkond ja autotööstus on arenenud kõrgete ekspordinäitajatega oluliseks majandusfaktoriks. Väikese siseriikliku turu tõttu peavad ettevõtted kehtestama end kogu maailma turgudel tehniliselt kõrgel tasemel toodetega. Seetõttu on suur tähtsus arendusel ja teadusuuringutel. Austria autotootjad ja allhankijad pakuvad Teile innovaatilisi ja klientidele orienteeritud teenuseid.

Sisukord:

Tugevad tänu koostööle

Austria autotööstuse tugevuseks on keskmise suurusega ettevõtete kõrge tehniline tase ja paindlikkus. Tootjate esinduste toetus ja klaster-võrgustikeks ühinemine on heaks eelduseks ekspordisobilikele toodetele.

Aastaid tagasi sai alguse legend austria sportautotööstusest, aga see ei ole kaugeltki mitte kõik, mis austria autotööstusel pakkuda on. Rohkem informatsiooni saate kuulates ühte helisalvestust. Austrian Automotive Industry (inglise keeles) [mp3, 873.1kb]

Austria Autotööstuse Liit

Tugeva konkurentsiga dünaamilises valdkonnas on koostöö toetamine ja ettevõtete abistamine majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes erakordselt tähtis. Austria Autotööstuse Liit täidab nimetatud ülesandeid. Täna kuulub liitu ligikaudu 160 liikmesettevõtet kokku 30.000 töötajaga.

Suurepärase teenusena on autotööstuse liidu koduleheküljel Teie käsutuses andmepank firmade värske informatsiooniga ja tooteotsingu võimalusega.

Klasteri sünergia

Paljud edukad allhankeettevõtted on niššipakkujad. Nad investeerivad suuri summasid teaduslikesse uuringutesse ja arendusse ning nende tooted on rahvusvaheliselt tunnustatud. Allhanketööstuse väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted teevad koostööd kolmes regionaalses klaster-võrgustikus: 

Nimetatud autotööstusklasterite kaudu saavad firmad regionaalselt arendada oma tugevaid külgi ja kasutada sünergiat tegutsemisel rahvusvahelistel turgudel.

Tootmisseadmed, autotööstuse masinad

Austria masinatootmisettevõtted müüvad oma toodangut edukalt terves maailmas. Masinaehituse antud innovaatilise valdkonna kõrget tehnilist taset ja suurt oskusteavet hinnatakse kõrgelt nii euroopa kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Austria firmad ei tooda mitte ainult masinaid, vaid tarnivad lisaks ka mooduleid, tööriistasid ja automatsiooni, mis tagavad klientidele maksimaalse kvaliteedi ja tootlikkuse. Hea ettevalmistusega spetsialistid, kõrge kvaliteediteadlikkus ja tihe koostöö teiste riikide tootjatega garanteerivad edu.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust  ADVANTAGE AUSTRIA-Büro  või võtke otse ühendust:

Metallitehnoloogiatööstuse Liit
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Viini
Austria
 
+43 (0)5 90 900-3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA